TERMIN KONSULTACJI: 27 listopada - 10 grudnia 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących projektu „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021 - 2023”.

Konsultacje skierowane są do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontakt