TERMIN KONSULTACJI: 28 czerwca – 11 sierpnia 2021 r.

Łódź, stawiając na rozwój elektromobilności, traktuje ją jako ważny element wpływający na jakość życia mieszkańców. Przygotowano Plan zawierający propozycję 100 lokalizacji oraz 25 lokalizacji rezerwowych stacji ładowania samochodów elektrycznych, spełniających warunki dotyczące odpowiedniej infrastruktury.

Celem konsultacji jest zatem zebranie propozycji i opinii do projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”.

Mapa Łódzkiego Ośrodka Geodezji z propozycjami lokalizacji stacji ładowania:
mapa.lodz.pl/portal/apps/webappviewer/index.html


Kontakt