Jaka aktualizacja Strategii przestrzennnej rozwoju Łodzi 2020+

TERMIN KONSULTACJI: 20 czerwca - 4 lipca br.

Przedmiotem konsultacji jest są założenia do aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. Celem konsultacji założeń do Strategii jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego określa się mieszkańców miasta Łodzi.

Kontakt