Jaka Polityka Mieszkaniowa Miasta Łodzi?

TERMIN SPOTKAŃ: 3 – 10 LUTEGO 2022 r.

Szanowni Państwo,

Dotychczas obowiązujący dokument polityki mieszkaniowej 2020+ przygotowany w 2012 roku wymaga dokonania aktualizacji. W zeszłym roku przyjęty został dokument Strategii Miasta Łodzi, określający główne kierunki rozwoju miasta, obecnie pracujemy nad opracowaniem dokumentu kierunkowego w zakresie problematyki mieszkaniowej. Naszym dążeniem jest wyznaczenie celów oraz działań, jakie należy podjąć i zrealizować w zakresie mieszkalnictwa w kolejnej dekadzie, tj. do 2030 roku.

Dążymy do opracowana polityki mieszkaniowej, która odpowiadać będzie potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Łodzi, a jednocześnie będzie uwzględniać możliwości ekonomiczne Miasta.

W maju zeszłego roku przeprowadziliśmy pierwsze konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu. Otrzymaliśmy od Państwa szereg wniosków, opinii i uwag. Część z nich chcielibyśmy jeszcze raz z Państwem przedyskutować. Dlatego też zapraszamy Państwa, przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy, dla których ważny jest rozwój mieszkalnictwa w Łodzi na dwa spotkania konsultacyjne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i wspólną pracę nad dokumentem wyznaczającym kierunki działań, których realizacja w następnych latach wpłynie na poprawę jakości i warunków życia wszystkich mieszkańców Łodzi.

Kontakt