Jakie propozycje zmian statutów jednostek pomocniczych miasta Łodzi - osiedli?

TERMIN KONSULTACJI: 19 kwietnia - 30 czerwca 2022 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców na temat zmian statutów jednostek pomocniczych miasta Łodzi - osiedli.

Kontakt