Jakie zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych?

TERMIN konsultacji: 28 września - 16 października 2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Kontakt