Jaki Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2023-2025?

Termin: 8-15 marca 2023 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2023-2025". Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi.

Kontakt