Realizatorzy

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta. Realizatorzy odpowiedzialni za rekrutację uczestników oraz za przeprowadzenie procedury biotechnologicznej zostali wyłonieni w drodze postępowania konkursowego.

Realizatorzy Programu w latach 2019-2020

W wyniku rozpatrzenia ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 127/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2019 i 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020” oraz powołania Komisji Konkursowej - Komisja Konkursowa wybrała na realizatorów Programu w 2019 i 2020 roku niżej wybranych oferentów, których oferty spełniły warunki formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej.

1. GAMETA - SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

http://gameta.pl/gameta-lodz/

Rzgów, ul. Rudzka 34/36

tel. (42) 645 77 77.

2. SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. 

http://salvemedica.pl/

Brzeziny, ul. Św. Anny 62

tel. (46) 874 36 33. 

Kontakt