Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że od 60 do 80 milionów par na świecie boryka się z problemem niepłodności, z czego w Polsce to zjawisko może dotyczyć 1,2-1,3 milionów par i tym samym ingerować w jakość życia jednostek oraz osób będących w związkach partnerskich w różnych aspektach ich funkcjonowania.

Niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania stosunków płciowych bez użycia środków antykoncepcyjnych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD 10 rozróżnia zarówno niepłodność męską (N46) jak i kobiecą (N97). Zatem trudności prokreacyjne mogą mieć podłoże leżące po stronie stanu zdrowia obojga partnerów, a ich przyczyny mogą mieć naturę biologiczną, fizyczną oraz społeczną.

Z uwagi na zakończenie finansowania procedur rozrodu wspomaganego medycznie w ramach rządowego Programu - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013 - 2016, wysokie koszty procedur na rynku komercyjnych usług zdrowotnych oraz rosnącą skalę problemu na terenie naszego Miasta, uzasadnionym działaniem jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Łodzi do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXI/792/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku został przyjęty „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”, którego założenia w zakresie klinicznym pozostają w zgodzie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Komisji Medycyny Rozrodu Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w sprawie leczenia niepłodności i jej skutków metodami rozrodu wspomaganego medycznie oraz ustawy o leczeniu niepłodności.

Realizatorami Programu byli wyłonieni w postępowaniu konkursowym: GAMETA - SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. oraz SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k..

W latach 2016 - 2020 Miasto Łódź udzieliło licencji na powyższy Program takim miastom jak:

 • Sosnowiec,
 • Szczecinek,
 • Powiat Pabianicki,
 • Błaszki,
 • Gniezno,
 • Zgierz,
 • Głogów,
 • Radomsko,
 • Koszalin,
 • Białogard.

Doświadczeniami z realizacji dzieliliśmy się również z: 

 • Gdańskiem,
 • Gdynią,
 • Poznaniem,
 • Warszawą.
Kontakt