Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Dzieci i dorośli z niepełnosprawnością to duża i różnorodna grupa ludzi. Bez względu na te różnice wszyscy mają prawo do tego, by chodzić do szkoły, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijać swoje pasje, realizować się w pracy i życiu rodzinnym. Aby tak się działo, trzeba dbać o tak zwane wczesne wspomaganie i rehabilitację najmłodszych osób z niepełnosprawnością, czyli dzieci. 

Ten informator jest po to, żeby Wam ułatwić orientowanie się w przepisach związanych z niepełnosprawnością. Używajcie go, bo warto znać swoje prawa i korzystać z nich. Mam nadzieję, że ten informator ułatwi Wam codzienne życie.

                                                                                               Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, każde niepełnosprawne dziecko w Polsce ma zapewnioną możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Dzieci niepełnosprawne obejmuje się tzw. kształceniem specjalnym, pozwalającym na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.


Kontakt