Łódzka karta "Bez Barier"

Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością, które mieszkają w Łodzi. Osoba, która ma Łódzką Kartę Bez Barier, może korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji w tych łódzkich instytucjach i firmach, które są partnerami projektu.

Składanie wniosku i odbiór karty:

Aby dostać Kartę, trzeba złożyć wniosek.

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych w godzinach pracy Urzędu.

Jest Regulamin wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier. Zgodnie z nim składając wniosek trzeba pokazać dowód osobisty i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności. Dlatego nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane pocztą lub e-mailem.

Kartę może odebrać osoba wnioskująca o Kartę albo w jej imieniu inna osoba – na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej, tj. imię i nazwisko, trzeba wpisać na drugiej stronie wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Bez Barier.

Razem z wnioskiem o Kartę trzeba złożyć formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba dokumenty dostępne są w zakładce wniosek o wydanie Karty.

Kontakt