Infokioski

Dostosowanie - Miasto Łódź

Umowa nr PPA/000037/05/DPPA/000037/05/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna

Moduł Programu: dostępność architektoniczna

Termin realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024

Dofinansowanie z PFRON: 216.000,00 PLN

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: oznaczenie topografii budynku w sposób wizualny i głosowy, zabezpieczenie potrzeby korzystania z dostępu do informacji w sposób inkluzyjny

O projekcie

W 2024 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu InfoKioski w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna", Miasto Łódź zakupi 10 urządzeń - InfoKiosków, które zlokalizowane będą w budynkach Urzędu Miasta Łodzi, w miejscach obsługi mieszkańców.

Kioski stanowić będą duże ułatwienie w poruszaniu się po budynku, informując w sposób dostępny o topografii oraz ułatwiając nawigacje po nim. Informacja o topografii zabezpieczona będzie w sposób wizualny i głosowy. Identyczna treść merytoryczna wgrana będzie w urządzenie w wielu dostępnych formach:

  • informacja z syntezatorem mowy dla osób niewidomych,
  • informacja z kontrastem dla osób słabowidzących,
  • informacja w PJM dla osób Głuchych,
  • informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla słabo posługujących się językiem polskim i dla osób z chorobami degeneracyjnymi mózgu.

Korzystanie z InfoKiosku zabezpieczać bedzie potrzebę korzystania z dostępu do informacji w sposób inkluzyjny.

Osoby korzystające z urządzeń uzyskają pełną dostępną informację na temat topografii budynku w formie wizualnej i głosowej bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.

Kontakt