informacja o realizacji zadania publicznego w ETR i PJM

Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi.

Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu:

Zadanie (tu nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”.

 

Ww. informacja o realizacji zadania powinna być zamieszona zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej (WCAG 2.1) oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności:

  • w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR,
  • w pliku dostępnym dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • oraz w postaci nagrania w Polskim Języku Migowym (PJM)

Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.


Do pobrania przez realizatorów:

 

Zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

To samo w ETR:
Projekt w którym bierzesz udział nazywa się " Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Możesz brać udział w rehabilitacji lub chodzić do psychologa dzięki temu, że Urząd Miasta Łodzi częściowo za to zapłacił

Zadanie pn. „Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

To samo w ETR:

Projekt w którym bierzesz udział nazywa się " „Prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami” . Możesz brać udział w projekcie dzięki temu, że Urząd Miasta Łodzi  częściowo za to zapłacił

Kontakt