Jak zostać partnerem?

  1. Aby przystąpić do Programu Łódzka Karta "Bez Barier" trzeba zgłosić specjalnie przygotowaną, lub dostosować już istniejącą ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, gratisowych wejść/usług lub innych promocji.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres: skomornicka@uml.lodz.pl lub ron@uml.lodz.pl
    Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na dole strony (sekcja "do pobrania")
  3. Dodatkowo prosimy o przesłanie lub dostarczenie wypełnionego formularza w formie papierowej  (osobiście lub listownie) do Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 91-066 Łódź, ul. Zachodnia 47.
    Jeśli Państwa oferta dla osób z niepełnosprawnościami przewiduje zniżki, prosimy o dołączenie zestawienia cen standardowych z cenami po obniżce, jako załącznik do formularza.
  4. Informacje o partnerach Programu Łódzka Karta "Bez Barier" zamieszczane są na stronie uml.lodz.pl/niepelnosprawni oraz w wersji drukowanej oferty wręczanej przy okazji odbioru Karty.

Do pobrania:

Kontakt