Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu.

 

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 47, pok. 18 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię i nazwisko należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Bez Barier.

W przypadku pobierania wniosku ze strony, należy również pobrać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba formularze dostępne w zakładce wniosek o wydanie karty

Łódzkie Centrum Wsparcia

Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

W Łodzi powstaje centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz ich rodzin. W ciągu dwóch lat skorzysta z niego nawet 280 łodzian.

Pomoc w odrabianiu lekcji, opieka asystenta, porady prawne, bezpłatne obiady i przewozy. Z unijnym dofinansowaniem budujemy centrum wsparcia dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych łodzian -  fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Pomoc w odrabianiu lekcji, opieka asystenta, porady prawne, bezpłatne obiady i przewozy. Z unijnym dofinansowaniem budujemy centrum wsparcia dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych łodzian , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Niepełnosprawni, młodzi ludzie w wieku od 14 do 24 lat będą mieć tu pomoc przy odrabianiu lekcji, wsparcie psychologa, pomoc prawną. A ich rodzice "wytchnienie" i czas na załatwienie spraw urzędowych czy zakupów. Młodzież po zajęciach będzie odwieziona do domu. Natomiast osoby niesamodzielne, przebywające na stałe w domach, ale w różnym wieku - dostaną wsparcie: asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze oraz dowiezione posiłki.

- Dziś gościmy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, a za plecami mamy szkolną świetlicę. Stoliki, krzesełka, wygodne kanapy. Tak właśnie będzie wyglądało centrum wsparcia, które powstanie tuż po sąsiedzku, w "przyklejonym" do Zespołu Szkół budynku gimnazjum, które jest teraz wygaszane. Będzie taka wspólna sala, w której uczniowie będą mogli przy wsparciu opiekunów np. odrobić lekcje czy odpocząć na wygodnych pufach. Obok znajdzie się gabinet, w którym będzie przyjmował psycholog oraz prawnik. Udostępniony zostanie aneks kuchenny, w którym uczestnicy będą mogli zjeść posiłek. Z takiej pomocy w ciągu dwóch lat skorzysta 24 młodych ludzi. Młodzież w wieku 14-24 lat będzie mogła przyjść do centrum zarówno przed lekcjami, jak i po lekcjach - poinformowali uczestnicy konferencji w ZSZ przy ul. I Dywizji w Łodzi. 

Kolejne około 260 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, ale tu już bez wskazywania wieku - zostaną otoczeni opieką w domu. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej załatwić sprawę w urzędzie, wyjść na spacer. Osoby starsze czy niesamodzielne otrzymają usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Do domu zostanie im też dowieziony ciepły posiłek. Będą mogły również skorzystać z konsultacji psychologa i prawnika. 

Lada dzień zostanie ogłoszony konkurs na wybór wykonawcy remontu pomieszczeń (dziś to pomieszczenia po gimnazjum: klasa lekcyjna, pokój z ksero, miejsce po byłym sklepiku szkolnym i minibarze). W marcu mają ruszyć prace remontowe i potrwać do sierpnia. Rekrutacja do udziału w projekcie rusza od marca. 

W marcu też miejski rzecznik osób niepełnosprawnych chce uruchomić, nawet w swojej siedzibie na Sienkiewicza 5, usługi prawne i pomoc psychologiczną. 

Projekt "Łódzkie Centrum Wsparcia" zaplanowano na 2 lata, na ten cel przeznaczono 2 mln zł kasy z EFS, miasto nie ma własnego wkładu finansowego w ten projekt. Partnerami w projekcie są Sejmik Osób Niepełnosprawnych (lider) i miasto Łódź (partner).

Kontakt