Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu.

 

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 47, pok. 18 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię i nazwisko należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Bez Barier.

W przypadku pobierania wniosku ze strony, należy również pobrać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba formularze dostępne w zakładce wniosek o wydanie karty

Mobilny urzędnik

Od 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych testowana będzie nowa usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu. 

Jest ona skierowana do mieszkańców Łodzi, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku lub konieczności opieki nad osobą zależną doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Łodzi (Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych). Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie opublikowanym poniżej.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 638-45-40,

Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 16.00 a we wtorki od 9.00 – 17.00.


Zgłoszenia będą obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 16.00
w kolejności ich przyjęcia. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

Regulamin działania "Mobilnego Urzędnika" w Urzędzie Miasta Łodzi

Opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika:

POTWIERDZAMY WIZYTY!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 – najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, pokazując identyfikator.

UWAGI I KONTAKT

Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

  • pocztą na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47
  • pocztą elektroniczną na adres: zdrowie.sekretariat@uml.lodz.pl
  • telefonicznie od numer: 42 638 47 34
Kontakt