Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu.

 

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 47, pok. 18 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię i nazwisko należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Bez Barier.

W przypadku pobierania wniosku ze strony, należy również pobrać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba formularze dostępne w zakładce wniosek o wydanie karty

Wideo-tłumacz w UMŁ

Osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w łódzkim magistracie. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.

Specjalne oprogramowanie zainstalowano na kilkunastu stanowiskach, gdzie osoba niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym, przeszkolonym urzędnikiem) możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miasta Łodzi. 

Stanowiska do obsługi osób niesłyszących wyposażono w komputery z kamerą HD. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo dobrej jakości transmisji głosu i obrazu.

Wykaz miejsc obsługi telefonu (Wideo-Tłumacz) w budynkach UMŁ – usługi dla osób niesłyszących

 (stan na:  wrzesień 2018 r.)

Miejsce zainstalowania stanowiska „WideoTłumacza”
dla osób głuchych

Adres stanowiska

Dane do kontaktu

(ze stanowiskiem)

Uwagi

Punkt informacyjny UMŁ

ul. Krzemieniecka 2B, parter

i.murawska@uml.lodz.pl,

m.stanczyk@uml.lodz.pl

tel. 42 638-52-64

siedziba w dawnej Delegaturze Łodź-Polesie

Punkt informacyjny UMŁ

ul. Zachodnia 47,
parter

b.cimek@uml.lodz.pl

tel. 638-50-04

siedziba w dawnej Delegaturze Łodź-Bałuty

Punkt informacyjny UMŁ

al. Piłsudskiego 100, parter

lassakh@uml.lodz.pl, a.kaszper@uml.lodz.pl
tel. 638-53-27

siedziba w dawnej Delegaturze Łodź-Widzew

Punkt informacyjny UMŁ

al. Politechniki 32,
parter

s.przybylska@uml.lodz.pl,

tel. 272-60-17;  638-58-24

siedziba w dawnej Delegaturze Łodź-Górna

Punkt informacyjny UMŁ

ul. Piotrkowska 153, parter

tel. do Pani kier. J.Bajerskiej

tel. 60-24

siedziba w dawnej Delegaturze Łodź-Śródmieście

Punkt informacyjny ŁCKM

ul. Piotrkowska 110, parter

p.szulc@uml.lodz.pl,

a.soltyszewska@uml.lodz.pl,

tel. 272-63-41

 

Punkt informacyjny UMŁ

ul. Piotrkowska 104, parter

p.szulc@uml.lodz.pl,

tel. 638-40-13

 

Urząd Stanu Cywilnego

al. Piłsudskiego 100, parter, pok. 15

e.wozniak@uml.lodz.pl,

tel.: 638-54-94

 

Wydział Praw Jazdy

i Rejestracji Pojazdów

ul. Smugowa 26a/30/32, parter, pokój A-3

p.zasada@uml.lodz.pl,

a.pawlak@uml.lodz.pl,

tel.: 638-51-55; 638-51-53

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Sienkiewicza 5, parter, pok.008

ron@uml.lodz.pl,

m.boczkowska@uml.lodz.pl

tel.: 638-45-41; 638-45-74

 

Centrum Świadczeń Socjalnych

ul. Urzędnicza 45, wyższy parter, pok. 10

 m.strojek@uml.lodz.pl

tel. 638-56-52

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 102/102a,
II piętro, pok. 212

ka.jurek@mops.lodz.pl,

tel. 685-43-53

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Milionowa 91,

parter, pok. 012

aszumska@pup-lodz.pl,

kspychaj@pup-lodz.pl

tel. 251-65-26 [ lub 53]

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kilińskiego 102/102a, I piętro, sala A, „box 3”

awisniewska@pup-lodz.pl,

tel. 676-81-03

 

Kontakt