Nowy Ratusz w Łodzi. Prezentacja Prac Konkursowych

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. „Nowy Ratusz w Łodzi", ogłoszone 9 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem konkursu było wypracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi (z rozstrzygnięciem kwestii optymalnego rozmieszczenia stref funkcjonalnych w obrębie projektowanego budynku i oczekiwanej jakości rozwiązań architektonicznych) oraz zagospodarowania Rynku Nowego Centrum Łodzi, określanego w pracach koncepcyjnych nad obszarem jako Rynek Katarzyny Kobro.

Obszar opracowania znajduje się na terenie Nowego Centrum Łodzi i jest ograniczony ulicami: Kieślowskiego (od północy), Hasa (od południa) i Rodziny Scheiblerów (od wschodu). Od strony zachodniej graniczy on z nieruchomością, na której w przyszłości mają stanąć budynki stanowiące zachodnią pierzeję Rynku Nowego Centrum Łodzi.

"Konkurs jest zaproszeniem do dyskusji, jak powinien wyglądać współczesny ratusz? I w tej dyskusji wzięli udział nawet architekci również z zagranicy. Zadanie nie było łatwe. Ratusz to jeden z najważniejszych obiektów w mieście. Mieliśmy nadzieję, że prace spełnią nasze ambicje, co do rangi obiektu i tak się stało. Wszystkie nagrodzone prace pokazują obiekt imponujący, który będzie się w strukturze miasta wyróżniał."

Marek Janiak, architekt miasta i przewodniczący jury konkursowego

Nagrodzone prace

Pozostałe prace

Kontakt