Harmonogram panelu

Harmonogram Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" prezentuje się następująco: 

grudzień 2019 Wybór organizacji pozarządowej prowadzącej Panel
grudzień 2019 - styczeń 2020
Nabór panelistek i panelistów
styczeń 2020 Otwarte konsultacje społeczne
luty 2020 Losowanie panelistek i panelistów
luty 2020 Nabór ekspertów
luty 2020 Nabór interesariuszy
marzec - lipiec 2020
Spotkania Panelu
marzec - lipiec 2020 Przekazywanie uwag panelistkom i panelistom na bieżąco przez mieszkańców

lipiec 2020

Prezentacja wyników Panelu
lipiec/sierpień 2020
Przedstawienie rekomendacji Panelu Prezydentowi Miasta Łodzi do wdrożenia
koniec 2020
Ewaluacja

Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie.

PROGRAM SPOTKAŃ PANELU

Spotkania Panelu Obywatelskiego odbędą się od marca do jesieni 2020 r.

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w sobotę i trwało ok. 7 godzin z przerwą obiadową. Spotkania odbyło się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kolejne spotkania edukacyjne i deliberacyjne zostaną zorganizowane w formie on-line. W przypadku uspokojenia się sytuacji epidemiologicznej dopuszczamy możliwość powrotu do spotkań stacjonarnych, jednakże najważniejsze dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców uczestniczących w całym procesie.

 

SPOTKANIA EDUKACYJNE

SPOTKANIA DELIBERACYJNE / DYSKUSYJNE

 

Kontakt