Zespół facylitacyjny

Istotą Panelu Obywatelskiego jest dyskusja i deliberacja. Zespół facylitatorek dbał o to, by procesy te przebiegały w atmosferze sprzyjającej podejmowaniu dobrych decyzji, by dyskusja zmierzała do celu, a czas obrad był wykorzystany w maksymalnie efektywny sposób. Zespół ten tworzyły:

Paulina Kozub-Chwastek - facylitatorka, trenerka kompetencji międzykulturowych, miłośniczka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Na co dzień zajmuje się marketingiem w firmie IT.

Aleksandra Kudlik - facylitatorka, trenerka kompetencji społecznych, autorka gier szkoleniowych i szkoleń e-learningowych. Zajmuje się również koordynacją projektów społecznych i rozwojowych.

Aleksandra Latocha - facylitatorka, trenerka, moderatorka oraz projektantka procesów rozwojowych i konsultacyjnych. Jako freelancerka współpracuje z firmami i organizacjami z całej Polski. 

Katarzyna Ociepka-Miąsik - facylitatorka, moderatorka Design Thinking, autorka projektów strategicznych oraz badaczka innowacji społecznych. Na co dzień wspiera w rozwoju firmy i organizacje społeczne.

Sabina Zając - facylitatorka, trenerka i koordynatorka zespołu w Stowarzyszeniu WIOSNA. Zajmuje się również fizjoterapią podnosząc jakość życia i zmniejszając dolegliwości bólowe u swoich pacjentów - głównie Seniorów.

Kontakt