Komitet

ZADANIA KOMITETU
 • Monitorowanie działań prowadzonych w ramach przygotowania i przeprowadzenia Panelu
 • Przedstawienie Prezydentowi Miasta Łodzi raportu z Panelu wraz z rekomendacjami
 • Koordynacja wdrażania przyjętych przez Prezydenta Miasta Łodzi rekomendacji

SKŁAD KOMITETU

 • Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta Łodzi
 • Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Katarzyna Dyzio - Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Anna Wierzbicka - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
 • Agnieszka Kowalewska-Wójcik - Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
 • Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi
 • Ewa Jasińska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi
 • Robert Warsza - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 • Piotr Gluba - p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi
Kontakt