Wystąpienia interesariuszek i interesariuszy

 

Kto może zostać interesariuszką lub interesariuszem ?

Interesariuszką lub interesariuszem może zostać osoba, której działalność dotyczy tematu panelu. Przede wszystkim mogą to być osoby, grupy osób lub podmioty zainteresowane prezentacją swojego stanowiska związanego z tematyką Panelu.

 

Jakie będą zadania interesariuszek lub interesariuszy?

Na pierwszych spotkaniach interesariuszki i interesariusze z dziedzin związanych z tematem panelu przedstawiają swoje propozycje rekomendacji. Przede wszystkim ich zadaniem będzie:

  • opracowanie szkicu wystąpienia i uzgodnienie go z operatorem
  • wystąpienie podczas spotkania Panelu
  • udzielanie odpowiedzi na pytania panelistek i panelistów zadawane po wystąpieniu

Czy można liczyć na jakieś wsparcie?

Tak! Interesariusz(ka) przed wystąpieniem weźmie udział w spotkaniu, otrzyma podręcznik ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania wystąpienia i będzie mogła/mógł liczyć na wsparcie operatora.

Kontakt