Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A22 | Stworzenie jasnych standardów (obejmujących m.in. reguły koszenia) dbania o zieleń przez służby komunalne. Celem regulacji powinno być wyważenie kwestii estetyki, ekologii i bezpieczeństwa. Rekomendowanie opracowanych standardów spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/dokumenty/
A8 | Rozwój wybranych parków miejskich w kierunku parków multifunkcyjnych umożliwiających różnorodne formy wypoczynku i rekreacji np. kino plenerowe, grill, aktywność sportowa (ścieżki rowerowe, ciągi żwirowe, bieżnia, skatepark) oraz wydzielanie stref wypoczynku biernego.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz ; www.facebook.com/events/2893858380862795/?post_id=2902948876620412&view=permalink ; www.facebook.com/Zielonalodz/posts/1788167854713872
C3 | Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zieleni, ochrony przyrody i walczących ze skutkami suszy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Katarzyna Zajączkowska
KONTAKT: ka.zajaczkowska@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/kontakty/
B4 | Stworzenie mapy miejsc, w których można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród zieleni (z pokazaniem rodzajów aktywności), zarówno w formie cyfrowej jak i tablic stojących w przestrzeniach publicznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/parki-i-zielence/
B2 | Rozbudowanie Ekoportalu o nowe funkcjonalności ułatwiające kontakt, w tym tematyczny newsletter poświęcony zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci/ekoportal/
B1 | Utworzenie przez Urząd Miasta Łodzi profilu w mediach społecznościowych, będącego punktem informacyjnym dla mieszkańców, oraz kanałem komunikacji na linii urząd-mieszkańcy, w sprawach związanych z zielenią w mieście.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
OSOBA DO KONTAKTU: Agnieszka Pietrzak
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW: www.facebook.com/Zielonalodz/
A13 | Wprowadzenie żywopłotów jako formy oddzielenia ulicy od chodnika, zazielenienie ekranów dźwiękochłonnych przy ulicach (bluszcz, winobluszcz itp..) z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
OSOBA DO KONTAKTU: Magdalena Barwaśna
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW: uml.lodz.pl/aktualnosci-lodzpl/artykul-lodzpl/ekrany-akustyczne-beda-zielone-od-roslin-lodz-obsadza-je-pnaczami-id45904/
KOMENTARZ: Posadzono 100 m2 żywopłotu wzdłuż Al. Unii, na wysokości Parku im. Piłsudskiego / Aquaparku Fala
A17 | Tworzenie ażurowych parkingów sprzyjających rozwojowi zieleni w miejscach spełniających określone warunki techniczne.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
A18 | Zwiększanie w centrum miasta powierzchni wodochłonnych lub biologicznie czynnych m.in. poprzez stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych (np. kostki/kratki) lub tworzenie nasadzeń zieleni.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
B21 | Przekazywanie darmowych roślin dla mieszkańców i przedsiębiorców wyróżniających się zaangażowaniem i wdrażaniem wzorowych rozwiązań w zakresie zieleni.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMENTARZ: Przekazanie przez Ogród Botaniczny Fundacji Lions Club Łódź - Ladies krzewy iglaste (cyprysiki, jałowce, żywotniki) oraz liściaste (tawuły, forsycje, hortensje, krzewuszki, pęcherznice) do obsadzenia terenu wokół Hospicjum przy ul. Pojezierskiej.
D12 | Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych na przyległe tereny zielone poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu (np. obniżenie pasów zieleni, ogrody deszczowe) i/lub odpowiednią infrastrukturę (np. system rur i zbiorników retencyjnych). Wprowadzenie takich rozwiązań w istniejącej zabudowie, tam gdzie jest to możliwe oraz jako standard w ramach nowych inwestycji miejskich.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej
A15 | Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat odbetonowania na rzecz zieleni dużych, zabetonowanych przestrzeni miejskich.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
WWW: uml.lodz.pl/decydujemy/konsultujemy/jak-zazielenic-plac-dabrowskiego/
A2 | Zazielenianie placów zabaw, terenów wokół przychodni, krańcówek MPK tam gdzie jest to możliwe i zasadne oraz z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMENTARZ: Rekomendacja jest brana pod uwagę przy projektowaniu nowych placów zabaw. W ostatnim czasie posadzono m.in.. dęby kolumnowe i kwiaty cebulowe przy placu zabaw w parku im. Piłsudskiego oraz dęby kolumnowe wokół placu zabaw w parku na Smulsku.
A23 | Wypracowanie oraz promowanie zaleceń dla właścicieli i opiekunów zieleni nieformalnej (w tym zieleni nieurządzonej, prywatnej, spontanicznej) dotyczących utrzymania takiej zieleni (np. tam gdzie jest to możliwe rezygnacja lub ograniczenie koszenia, zostawianie niezagospodarowanych powierzchni na obszarach zieleni w tym m.in. "martwe drzewa").
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
A26 | Przy projektowaniu budżetów dla poszczególnych projektów, inwestycji, jednostek UMŁ opiekujących się zielenią w mieście, dbanie o wyważony podział środków zapewniający środki zarówno na nowe nasadzenia jak i środki na dbanie o te już istniejące.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
A27 | Opracowanie katalogu dozwolonych działań oddolnych, dzięki któremu mieszkańcy mogli by podejmować samodzielne działania na rzecz zieleni na terenach opuszczonych, zaniedbanych itp.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
B22 | Stworzenie oferty edukacyjnej promującej zieleń w mieście we współpracy ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
B18 | Informowanie mieszkańców na temat prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi działań związanych z zielenią poprzez np. stworzenie tablic informacyjnych na osiedlach, informacje w MPK, na przystankach, obiektach użyteczności publicznej, stadionach, urzędach, instytucjach kultury, bibliotekach miejskich, domach kultury, stacjach roweru miejskiego.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej, Biuro Promocji i Nowych Mediów
A29 | Promowanie oddolnej działalności mieszkańców na rzecz zieleni w mieście (np. promowanie katalogu dozwolonych działań oddolnych, promowanie wyjątkowych inicjatyw mieszkańców itp.)
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
B9 | Wspieranie przez Miasto rozwoju przestrzeni zielonych na terenach placówek oświatowo-edukacyjnych poprzez wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
STAN REALIZACJI: w realizacji
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
Kontakt