Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi?

Kształtowanie zieleni w mieście jest tematem bardzo szerokim. Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" skupiał się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania dotyczące centrum Łodzi:

  1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?
  2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?
  3. Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?

Pytania te zostały wypracowane wspólnie przez pracowników Miasta, jak i stronę naukową oraz społeczną w ramach prac Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście".

Kontakt