Jak Miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście?

Współpraca miasta z mieszkańcami na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście jest tematem bardzo obszernym. Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" skupił się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w zakresie zieleni?
  2. Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?
  3. Jak tworzyć ogrody społeczne?

Pytania te zostały wypracowane wspólnie przez pracowników Miasta, jak i stronę naukową oraz społeczną w ramach prac Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście".

Kontakt