Jak Miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy?

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest kluczowe w kontekście utrzymania zieleni w mieście. Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście" skupił się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być realizowane w mieście?
  2. W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?
  3. Jakie powinny być zasady kształtowania opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej przez miasto?

Pytania te zostały wypracowane wspólnie przez pracowników Miasta, jak i stronę naukową oraz społeczną w ramach prac Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście".

Kontakt