Spotkanie I - 11 marca 2023 r.

Transmisja z I spotkania

Kliknij tutaj i obejrzyj spotkanie


„W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?” 

SPOTKANIE 1. 

W inauguracji II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego w dniu 11 marca 2023 r. wzięła udział Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, a także Katarzyna Dyzio Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej UMŁ oraz Tomasz Łysek Prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Po Wprowadzeniu do II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego przez Zespół Koordynujący w składzie: Joanna Ufnalska, Tomasz Jurczak i Agnieszka Rzeńca, rozpoczęły się prace w ramach bloku tematycznego „Identyfikacja problemu oraz konsekwencje nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie do panelu”.

Panelistki i Paneliści zapoznali się z dwoma tematami  w ramach wystąpień ekspertów, interesariuszy oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi:

Sesja tematyczna I Gazy cieplarniane - diagnoza stanu i rozpoznanie problemu w Łodzi, moderacja dr hab. Tomasz Jurczak Prof. UŁ, dr Agnieszka Rzeńca 

Głos eksperta: prof. K. Fortuniak, Miasta a efekt cieplarniany - przegląd współczesnych ustaleń naukowych - zobacz prezentację>>>  Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytut Klimatologii i Hydrologii Wydział Nauk Geograficznych UŁ 
Głos przedstawiciela (przedstawicieli) Urzędu Miasta Łodzi - zobacz prezentację>>>

Sesja tematyczna II Emisja gazów cieplarnianych - konsekwencje dla miasta i jego mieszkańców, moderacja dr hab. Tomasz Jurczak Prof. UŁ, dr Agnieszka Rzeńca 

Głos eksperta:lek. T. Karauda, Emisja gazów cieplarnianych - konsekwencje dla zdrowia mieszkańców - zobacz prezentację>>> Szpital im. Barlickiego w Łodzi 

Głos eksperta: dr K. Krauze Emisja gazów cieplarnianych - konsekwencje dla miasta  i jakości życia w mieście - zobacz prezentację>>>  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN 

Głos interesariuszy: K.Kamińska, O. WieruckaMłodzi dla miasta - zobacz prezentację>>>

Studenckie Koło Naukowe SPATIUM, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 

 Głos przedstawiciela (przedstawicieli) Urzędu Miasta Łodzi - zobacz prezentację>>>

Po zakończeniu każdej sesji tematycznej odbyła się dyskusja moderowana z Panelistami.

Wystąpienia ekspertów w formie materiałów edukacyjnych znajdziesz w strefie wiedzy>>>

Do pobrania:

Kontakt