Spotkanie IV - 15 kwietnia 2023 r.

AGENDA SPOTKANIA 4.

„W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55%
do 2030 roku?”

 15.04.2023 r.  

Biuro Aktywności Miejskiej ul. Tuwima 10

8.30 - 9.00           Rejestracja uczestników Panelu

9.00 - 9.30           Wprowadzenie do prac podczas czwartego spotkania II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego    

Joanna Ufnalska - Zespół Koordynujący

Tomasz Jurczak,  Agnieszka Rzeńca - Zespół Koordynujący

09.30 - 11.30      Wypracowanie rekomendacji w  obszarach tematycznych:

Transport w mieście (stolik 1) – facylitator Kamil Brzeziński

Gospodarka odpadami w mieście (stolik 2) – facylitatorka Joanna Ufnalska

Budownictwo w mieście (stolik 3) – facylitator Piotr Lipski

Energetyka w mieście (stolik 4) – facylitator Vojislaw Radojicic  

Praca w 4 grupach

11.30 - 12.00      Przerwa kawowa

12.00 - 14.00      Wypracowanie rekomendacji w  obszarach tematycznych:

Transport w mieście (stolik 1) – facylitator Kamil Brzeziński

Gospodarka odpadami w mieście (stolik 2) – facylitatorka Joanna Ufnalska

Budownictwo w mieście (stolik 3) – facylitator Piotr Lipski

Energetyka w mieście (stolik 4) – facylitator Vojislaw Radojicic  

Praca w 4 grupach

14.00 - 15.00 Prezentacja i dyskusja wypracowanych rekomendacji w poszczególnych obszarach

15.00 - 15.30 Obiad

Kontakt