Spotkanie V - 22 kwietnia 2023 r.

Transmisja z V spotkania

Kliknij tutaj i obejrzyj spotkanie


AGENDA SPOTKANIA 5.

„W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55%
do 2030 roku?”

 22.04.2023 r.  

Biuro Aktywności Miejskiej ul. Tuwima 10

 

8.30 - 9.00           Rejestracja uczestników Panelu

9.00 - 9.30           Wprowadzenie do prac podczas piątego spotkania II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego         

Tomasz Jurczak,  Agnieszka Rzeńca - Zespół Koordynujący

Joanna Ufnalska - Zespół Koordynujący

09.30 - 11.30      Dyskusja nad wypracowanymi rekomendacjami w  obszarach tematycznych:

9.30 -10.30 Grupa 1. Transport w mieście – facylitator Kamil Brzeziński, Budownictwo w mieście – facylitator Piotr Lipski; Grupa 2. Gospodarka odpadami w mieście – facylitatorka Joanna Ufnalska, Energetyka w mieście – facylitator Vojislaw Radojicic  

10.30 -11.30 Grupa 2. Transport w mieście – facylitator Kamil Brzeziński, Budownictwo w mieście – facylitator Piotr Lipski; Grupa 1. Gospodarka odpadami w mieście – facylitatorka Joanna Ufnalska, Energetyka w mieście – facylitator Vojislaw Radojicic  

11.30 - 12.00      Przerwa kawowa

12.00 - 13.30      Głosowanie nad wypracowanymi rekomendacjami

13.30 - 14.00      II Łódzki Panel Obywatelski – dyskusja o Panelu

14.00 - 14.30      Obiad

14.30 -15.00       Ogłoszenie wyników głosowania, podsumowanie i zakończenie Panelu

Do pobrania:

Kontakt