Rekomendacje Panelu

Prezentowane rekomendacje są efektem kilkumiesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”, pierwszym panelem obywatelskim online w Polsce. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzał szereg spotkań edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz internetowej. Panelistki i Paneliści uczestniczyli w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania ekspertom pytań. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmieniła się forma spotkań panelowych, nie zmienił się jednak cel Panelu – wypracowanie rekomendacji zmieniających Łódź w miasto bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.

Spośród 75 rekomendacji poddanych pod głosowanie aprobatę ponad 80% głosujących uzyskały 64 rekomendacje. 11 rekomendacji nie uzyskało wymaganej liczby głosów. Zapraszamy do zapoznania się z owocem prac Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”!

Rekomendacje panelu

Kontakt