Weź udział w Panelu!

Jak możesz zaangażować się w Łódzki Panel Obywatelski?

  • zgłaszając się jako Panelistka lub Panelista do Łódzkiego Panelu Obywatelskiego
  • biorąc udział w konsultacjach społecznych 
  • występując jako Ekspert na obradach Panelu
    np. jako osoba zajmująca się tematem zieleni zawodowo
  • występując jako aktywny mieszkaniec (Interesariusz) na obradach Panelu
    np. jako organizacja lub grupa lokalna zajmująca się tematem zieleni
  • przekazując na bieżąco swoje uwagi Panelistkom i Panelistom w trakcie trwania Panelu
Kontakt