Wyniki losowania

Publiczne losowanie panelistek i panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” odbyło się 6 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Paneliści zostali wylosowani spośród wszystkich zgłoszonych osób, tak by odzwierciedlali ogólną populację Łodzi pod względem: wieku, płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia.

Losowanie przeprowadził Instytut Polityk Publicznych zgodnie z metodologią wypracowaną przez Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”. Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwało dwóch przedstawicieli Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” oraz dwóch pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Wyniki losowania należy interpretować następująco:

Dla każdego poszukiwanego przez nas profilu (a było ich 56) wylosowana została lista 10 osób. Spośród tych 10 osób przynajmniej jedna zostanie Panelistką lub Panelistą - z niektórych profili poszukiwaliśmy więcej niż jednego przedstawiciela. Panelistki i Paneliści Rezerwowi również uczestniczą w spotkaniach Panelu i zastępują na etapie głosowania osoby, które będą nieobecne.

Kolejność osób na liście oznacza kolejność, w jakiej operator, Instytut Polityk Publicznych, będzie kontaktował się z kandydatami, aby zaproponować im podpisanie umowy. 

Jeśli poszukiwaliśmy z danego profilu 1 osoby, to najpierw skontaktujemy się z numerem 1 z listy. W przypadku, gdy osoba ta odmówi uczestnictwa w panelu (np. nie będą jej pasować terminy spotkań lub zwyczajnie zmieni zdanie) miejsce panelisty zostanie zaproponowane osobie z numerem 2. Jeśli poszukiwaliśmy dwóch lub więcej osób - sytuacja jest analogiczna - najpierw zaproponujemy miejsca panelistów osobom z pierwszych miejsc.

Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, publikujemy jedynie imiona wylosowanych osób, ich profile demograficzne oraz numery ID pod którymi ich zgłoszenia zostały zarejestrowane w systemie informatycznym. Pełne dane zostaną opublikowane po wyrażeniu zgody przez wylosowane osoby na udział w Panelu.

 

WYLOSOWANE PANELISTKI (KOBIETY)

WYLOSOWANI PANELIŚCI (MĘŻCZYŹNI)

Kontakt