Przekazywanie uwag

TERMIN: MARZEC - DO JESIENI 2020

Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Łodzi w trakcie trwania Panelu będą mogli przekazać panelistkom i panelistom swoje pomysły, rekomendacje, refleksje lub uwagi. Jest to możliwe za pomocą specjalnego formularza. Zachęcamy by wysyłane przez Państwa głosy bazowały na transmitowanych na żywo wystąpieniach ze spotkań Panelu, które odbędą się od marca do jesieni 2020 r.

Paneliści będą otrzymywać Państwa głosy na bieżąco. Opublikujemy zestawienie wszystkich przesłanych głosów.

Zapraszamy do przesyłania uwag:

ekopanel - uwagi do panelistów 2

Co chciał(a)byś przekazać członkom Łódzkiego Panelu Obywatelskiego?

Jeżeli masz uwagi lub sugestie dotyczące transmitowanych wystąpień lub kierunków prac nad rekomendacjami, zachęcamy do ich przekazania Panelistkom i Panelistom


Kontakt