Spotkania Panelu

Część edukacyjna w ramach Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" będzie transmitowana na żywo. Nagrania będę uzupełniane o napisy w języku polskim oraz polski język migowy.

Kontakt