Wystąpienia interesariuszek i interesariuszy

ZGŁOSZENIA: OTWARTE

Strona naboru:

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

Kto może zostać ekspertką lub ekspertem?

Interesariuszką lub interesariuszem może zostać osoba, której działalność dotyczy tematu panelu. Przede wszystkim mogą to być osoby, grupy osób lub podmioty zainteresowane prezentacją swojego stanowiska związanego z tematyką Panelu.

Szczegółowe zasady naboru interesariuszek i interesariuszy oraz ich zakresu obowiązków zostały opracowane przez Instytut Polityk Publicznych.

Jakie będą zadania interesariuszek lub interesariuszy?

Na pierwszych spotkaniach interesariuszki i interesariusze z dziedzin związanych z tematem panelu przedstawiają swoje propozycje rekomendacji. Przede wszystkim ich zadaniem będzie:

  • opracowanie szkicu wystąpienia i uzgodnienie go z operatorem
  • wystąpienie podczas spotkania Panelu
  • udzielanie odpowiedzi na pytania panelistek i panelistów zadawane po wystąpieniu

Czy można liczyć na jakieś wsparcie?

Tak! Interesariusz(ka) przed wystąpieniem weźmie udział w spotkaniu, otrzyma podręcznik ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania wystąpienia i będzie mogła/mógł liczyć na wsparcie operatora.

Kontakt