MIEJSKIE PLACÓWKI EDUKACYJNE

Szkoły i placówki edukacyjne mają ostatnie wolne miejsca na półkolonie. Ich lista dostępna jest w systemie naboru, do którego link znajdą Państwo poniżej. Na tym etapie rekrutacja prowadzona jest już tylko bezpośrednio w placówkach. Należy osobiście udać się do wybranej szkoły i tam dokonać wszelkich formalności. 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku można pobrać w internetowym systemie rejestracji:
https://nabor.pcss.pl/lodz/polkolonie/ 

W systemie dostępne są również na bieżąco aktualizowane liczby wolnych miejsc w placówkach.

OPŁATY

Szkoły i placówki edukacyjne organizują półkolonie w opcji standardowej i w opcji rozszerzonej z wykorzystaniem dodatkowej infrastruktury sportowej oraz przy udziale instruktorów i animatorów. 

Organizatorzy wypoczynku – szkoły i placówki pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości:

·45 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach – opcja standardowa (225 złotych za turnus)

·65 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach – opcja rozszerzona (325 złotych za turnus)

Co obejmuje cena?

W ramach organizowanych półkolonii uczestnicy:

  • objęci są opieką  wychowawców w godz.: 7.00-17.00
  • mają zapewnione wyżywienie tj.: II śniadanie, obiad i podwieczorek
  • uczestniczą w zajęcia realizowanych na terenie placówki i poza nią
  • zajęcia edukacyjne i sportowe realizowane na terenie szkoły z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury (np. boisko, sala gimnastyczna, pracownia informatyczna)
  • zajęcia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i artystyczne realizowane poza obiektem jednostki
  • w placówkach pracy pozaszkolnej oraz w szkołach z pływalniami uczestniczą w zajęciach specjalistycznych zgodnych z profilem danej szkoły lub placówki z wykorzystaniem specjalistycznych pracowni, realizowane przy udziale instruktorów i animatorów, trenerów.

Kontakt