EDUKACJA / ОСВІТА

Książka do nauki języka polskiego dla Ukraińców w wersji elektronicznej. Część 1.

Książka przygotowana z myślą o uchodźcach. Stworzono ją w sposób przyjazny nauce, wersję z tekstem ukraińskim umieszczono po lewej stronie i identycznym tekstem polskim po prawej stronie. Możesz ją wydrukować, lub używać w wersji elektronicznej.

Dzięki uprzejmości autora:

Andrzej Trepka,

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH EUROLINGUA

721 901 514

Книга для вивчення польської мови для українців, в електронному варіанті. Частина 1.

Книга підготовлена ​​з думкою про вихідців з України. Він створює сприятливу для науки систему, версію з українським текстом у лівій частині сторінки та ідентичним польським текстом з правого боку. Ви можете роздрукувати його в такому вигляді або використовувати в електронному вигляді.

Надано автором:

Анджей Трепка(Andrzej Trepka),

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВ EUROLINGUA

721 901 514


INFORMACYJNE PUNKTY WĘZŁOWE

 • prowadzą zapisy dzieci i młodzieży do oddziałów przygotowawczych w tych jednostkach
 • udzielają rodzicom, opiekunom dzieci i młodzieży podstawowych informacji o zapisach, wymaganych dokumentach
 • zapewniają obsługę i pomoc osoby posługującej się j. ukraińskim
 • udzielają informacji o dostępności innych szkół i przedszkoli w dzielnicy
 • pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi udzielają informacji o ofertach pracy dla obywateli Ukrainy

ОСВІТНІ ОСНОВНІ ТОЧКИ

 • ведуть записи дітей і підлітків в підготовчі відділення в цих підрозділах
 • вони надають батькам, опікунам дітей та підлітком основну інформацію про записи, необхідні документи
 • забезпечити обслуговування та допомогу особи, яка розмовляє українською мовою
 • надавати інформацію про наявність інших шкіл і дитячих садків в районі
 • надавати інформацію про вакансії для громадян України

ŻŁOBKI

KONTAKT:

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W ŁODZI, ul. Zachodnia 55a
TELEFON (SEKRETARIAT): +48 42 632 23 61 / +48 515 062 504

ЯСЛА

МІСЬКА ДИТЯЧА КОМАНДА В ЛОДЗІ, ЗАХІДНА 55 А

ТЕЛЕФОН (СЕКРЕТАРІАТ): +48 42 632 23 61 / +48 515 062 504

Żłobki dla dzieci uchodźców

Wobec pojawiających się pytań o umieszczanie dzieci w żłobkach z rodzin ukraińskich, które po 24.02.2022 r. dotarły do Łodzi jako uchodźcy, uprzejmie informujemy, że traktujemy te sytuacje w sposób szczególny i w razie konieczności zapewnienia opieki, przyjmujemy dziecko do placówki.  Każda sprawa będzie rozpatrywana  indywidualnie.

Mimo ogromnej traumy dla dziecka i jego mamy, jeżeli to będzie niezbędne,  przyjęcie dziecka do żłobka będzie dla nas priorytetem. Żłobek będzie proponowany w zależności od miejsca pobytu rodziny i jej możliwości komunikacyjnych.

W tych sprawach należy kontaktować się z kierownikiem danego żłobka:

mzz.lodz.pl/zlobki/baluty/

mzz.lodz.pl/zlobki/gorna/

mzz.lodz.pl/zlobki/polesie/

mzz.lodz.pl/zlobki/srodmiescie/

mzz.lodz.pl/zlobki/widzew/

lub z sekretariatem Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi:

Tel. (42) 632-23-61

Tel. 515 062 504

 

mapa żłobków

Дитячі ясла для дітей-біженців

С уваги на питання про розміщення в яслах дітей з українських сімей, які після 24.02.2022 р. приїхали до Лодзі як біженці, люб’язно повідомляємо, що для таких осіб нами передбачена особлива процедура й за необхідності забезпечити догляд дітям, ми приймаємо їх в наші заклади.  Кожне звертання розглядатиметься індивідуально.

Незважаючи на величезну травму для дитини та її мами, якщо це виявиться необхідним, прийняття дитини в ясла буде нашим пріоритетом. Ясла пропонуватимуться в залежності від місця перебування сім’ї та її можливостей переміщатися.

З цих питань звертайтеся до керівника даних ясел.

https://mzz.lodz.pl/zlobki/baluty/

https://mzz.lodz.pl/zlobki/gorna/

https://mzz.lodz.pl/zlobki/polesie/

https://mzz.lodz.pl/zlobki/srodmiescie/

https://mzz.lodz.pl/zlobki/widzew/

Або до секретаріату Міського комплексу ясел у м. Лодзі (Miejski Zespół Żłobków w Łodzi):

Тел. (42 ) 632 -23 -61

Тел. 515 062504

карта дитячих ясел


Pomoc w zakresie zapisów dzieci z Ukrainy do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łódź

Допомога при зарахуванні дітей з України до шкіл і садочків

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ŁÓDZKICH SZKÓŁ, KTÓRZY PRZYJECHALI DO ŁODZI W SKUTEK DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА УЧНЯМ, ЩО ПРИЇХАЛИ ДО ЛОДЗІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ В УКРАЇНІ

Miejsca w Technikum Administracyjno-Usługowym

Liczba miejsc dostępnych na poszczególnych kierunkach:

 • Technik-logistyk (1 rok) - 6 miejsc
 • Technik-programista (1 rok) - 10 miejsc
 • Technik-programista (2 rok) - 7 miejsc
 • Technik-logistyk (2 rok) - 14 miejsc
 • Technik-logistyk (3 rok) - 17 miejsc

Szczegóły: https://technikumlodz.pl/

Інформація щодо можливості навчання учнів в Технікумі Адміністрації та Послуг

Інформація щодо можливості навчання учнів в Технікумі Адміністрації та Послуг (Technikum Administracyjno-Usługowym, technikumlodz.pl) на наступних напрямках:

 • Технік-програміст - (1 рік) - 10 місць;
 • Технік-програміст - (2 рік) - 7 місць;
 • Технік-логіст - (1 рік) - 6 місць;
 • Технік-логіст - (2 рік) - 14 місць;
 • Технік-логіст - (3 рік) - 17 місць.
Kontakt