ŻYCIE W ŁODZI / ЖИТТЯ В ЛОДЗІ

Umowa Użyczenia lokalu || ДОГОВІР AРЕНДИ ЖИТЛА || ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

Wzory umów dla osób, którzy chcą udostępnić zakwaterowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r. Przygotowane przez Urząd Miasta Łodzi.


BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA W ŁODZI DLA OBYWATELI UKRAINY

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Twój kraj, przekroczyłeś granicę po dniu 23 lutego 2022 r. i znalazłeś schronienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to jesteś uprawniony do darmowego przejazdu w ramach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Uprawnienie przysługuje Ci na czas określony do dnia 3 czerwca 2022 r.

W celu udokumentowania uprawnienia musisz posiadać paszport ze stemplem informującym o dacie przekroczenia granicy.

Jeżeli nie posiadasz wpisu w paszporcie lub przekroczyłeś granicę na podstawie innych dokumentów (np. ukraińskiego dowodu osobistego, prawa jazdy, aktu urodzenia) możesz wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL (wydawane od 16 marca 2022 r.), wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość, potwierdzi Twoje uprawnienie do bezpłatnego przejazdu w komunikacji miejskiej w Łodzi.


WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

Delegatura Urzędu Miasta Łodzi ul. Krzemieniecka 2B parter (sala obsługi)

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00
 • wtorek 8.00 – 17.00

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:

 • BUS: Bandurskiego – Atlas Arena -> linie: 65B, 80, 86B, 99
 • TRAM: Karolewska – Wileńska -> linie: 5, 10A, 10B, 12B, 14, 18

Więcej informacji na stronie internetowej: https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/rejestracja-pesel-rejestracija-pesel/


Jeżeli nie posiadasz wpisu w paszporcie i otrzymałeś opłatę dodatkową za brak biletu w łódzkiej komunikacji miejskiej, postaraj się uzyskać zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, i złóż odwołanie wraz z kopią dokumentów w terminie 7 dni do:

 • MPK-Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, Biuro Obsługi Klienta,
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 173.

БЕЗКОШТОВНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ У ЛОДЗІДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Якщо ви є громадянином України і внаслідок агресії Російської Федерації проти вашої країни перетнули кордон після 23 лютого 2022 року і знайшли притулок на території Республіки Польща, ви маєте право на безкоштовний проїзд в місцевому громадськрму транспорті у Лодзі.

Ви маєте на це право на визначений період до 3 червня 2022 року.

Щоб підтвердити своє право, ви повинні мати паспорт зі штампом із зазначенням дати перетину кордону.

Якщо у вас немає запису в паспорті або ви перетнули кордон на підставі інших документів (наприклад, паспорт громадянина України, водійські права, свідоцтво про народження), ви можете подати заявку на отримання номера PESEL (іденфікаційний код).

Свідоцтво про надання номера PESEL (видане з 16 березня 2022 року) разом із документом, що підтверджує вашу особу, підтвердить ваше право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті Лодзі.


ЗАЯВА НА НОМЕР PESEL

Делегація Управління міста Лодзь
вул. Krzemieniecka 2B перший поверх (відділ обслуговування)

 • понеділок, середа, четвер, п'ятниця 8.00 - 16.00
 • вівторок 8.00 - 17.00

ДОЇЗД ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

 • АВТОБУС: Bandurskiego - Atlas Arena -> лінії: 65B, 80, 86B, 99
 • ТРАМВАЙ: Karolewska - Wileńska -> лінії: 5, 10A, 10B, 12B, 14, 18

Більше інформації на сайті: https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/rejestracja-pesel-rejestracija-pesel/


Якщо ви не маєте запису в паспорті і отримали додаткову плату за відсутність квитка в громадському транспорті Лодзі, спробуйте отримати довідку про надання номера PESEL та подайте апеляцію з копією документів протягом 7 днів до: 

 • MPK-Łódź Sp. з о.о., вул. Tramwajowa 6, офіс обслуговування клієнтів,
 • Дорожньо-транспортне управління в м. Лодзь, вул. Piotrkowska 173.

Kursy języka polskiego

Fundacja KAMENA Łódź organizuje dla przybyszów z Ukrainy BEZPŁATNY 12-godzinny kurs początkowy języka polskiego w lokalu przy al. Tadeusza Kościuszki 33/35 (wejście z podwórza) III piętro, pokój 32.
Zajęcia realizowane będą w 4 kolejne niedziele: 6.13,20,27 marca w godzinach 10.00 – 12.15

Zapisy na kurs i informacje:

telefon- +48 694 246 866, e-mail: slawistan@gmail.com

Курси польскої мови/ мовні курси

Фонд KAMENA в Лодзі організовує для приїжджих з України БЕЗКОШТОВНИЙ 12-годинний початковий курс польської мови У приміщенні на Al. Tadeusza Kościuszki  33/35 (вхід з двору) третій поверх, кабінет 32.

Заняття проводитимуться ще 4 неділі: 6.13,20,27 березня з 10.00 до 12.15 

 

Запис на курс та інформація: телефон- +48 694 246 866 e-mail:slawistan@gmail.com

Bezpłatny kurs

Centrum Twórczości „LUTNIA”
organizuje dla osób przybyłych Ukrainy
BEZPŁATNE, początkowe
kursy nauki języka polskiego
w Łodzi, przy ul. Łanowej 14
Zajęcia odbywać się będą w wtorki
w godzinach 10.00 – 12.00

БЕЗКОШТОВНІ курси

Культурний центр „LUTNIA”
організує для прибулих громадян України
БЕЗКОШТОВНІ курси
з початкового вивчення польської мови
за адресою: Łódź, вул Łanowa 14
Заняття будуть відбуватися в вівторок
в годинах 10.00 -12.00
Для запису на курси та інформацією
просимо звертатися за телефоном:
42 652 62 27

BEZPŁATNY KURS MINIMUM JĘZYKA POLSKIEGO

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich uchodźców z Ukrainy na bezpłatny kurs minimum języka polskiego. Obejmuje on 30 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) i będzie prowadzony w dwóch wariantach - stacjonarnym, w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173  oraz on-line za pomocą platformy MS Teams (wystarczy mieć  telefon z dostępem do internetu ).

Poniżej znajdują się linki do formularzy rejestracyjnych do trzech kursów on-line dla osób dorosłych oraz do dwóch kursów stacjonarnych – jednego dla dorosłych i jednego dla młodzieży (11-16 lat). Jeżeli dorośli uczestnicy kursu stacjonarnego mieliby problem z opieką nad dziećmi w czasie zajęć, studenci – wolontariusze zorganizują dzieciom w wieku 4-10 lat czas w budynku Wydziału Filologicznego (dzieci będą w sali obok rodziców/opiekunów).

Osoby chętne prosimy o zapisanie się TYLKO NA JEDEN KURS – na każdym obowiązuje limit miejsc. Jeśli będzie duże zainteresowanie, uruchomimy kolejne kursy.

1) Wybieram kurs on-line (zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut)

 1. On-line dla dorosłych: wtorki g. 15.00-16.30 i piątki 10.00-11.30 – początek 22 marca 2022 r. (limit 20 osób) https://forms.gle/2aS9rzjnrXuRiBTq6
 2. On-line dla dorosłych: poniedziałki g. 16.00-17.30 i środy g. 19.15-20.45 – początek 21 marca 2022 r. (limit 20 osób) https://forms.gle/DFhXr9boNVk2bDaSA
 3. On-line dla dorosłych: soboty g. 10-11.30 i niedziele g. 10.00-11.30 – początek 26 marca 2022 r. (limit 20 osób) https://forms.gle/xWcDHYoCVWfDuMy76

2) Wybieram kurs stacjonarny w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173, dojazd tramwajami nr 9, 12B, 15, 17, 18)

 1. Kurs stacjonarny dla dorosłych: sobota g. 10.00-11.30 – początek 26 marca 2022 r. (limit 20 osób) https://forms.gle/WJoidqaKUECYxzyp6
 2. Kurs stacjonarny dla młodzieży w wieku 11-16 lat: sobota g. 10.00-11.30 – początek 26 marca 2022 r. (limit 20 osób) https://forms.gle/qbrJzxXKyeuijXxJ9

 

БЕЗКОШТОВШИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ З НУЛЯ

Філологічний факультет Лодзького університету запрошує всіх біженців з України на безкоштовний курс польської мови з нуля. Курс складається з 30 лекційних годин (лекційна година – 45 хв). Він буде проводитись в двох формах – стаціонарній в будинку Філологічного факультету Лодзького університету на вул. Pomorskiej (Поморскій) 171/173 і дистанційній (онлайн) на платформі MS Teams (достатньо мати телефон з доступом до інтернету).
Нижче вказані посилання до реєстраційних анкет на 3 онлайн-курси для дорослих і 2 стаціонарних курси – одного для дорослих, а одного для молоді (11-16 років). Якщо дорослі учасники курсу мають проблеми з доглядом за дітьми під час занять, студенти-волонтери організують дітям віком від 4 до 10 років час в будинку Філологічного відділу (діти будуть знаходитися в залі біля батьків/опікунів).


Охочі можуть записатись ЛИШЕ НА ОДИН КУРС – скрізь є обмежена кількість місць. Якщо буде багато охочих, ми організуємо додаткові курси.

 

1) Обираю онлайн-курс (заняття 2 рази на тиждень по 90 хв):

 1. Онлайн для дорослих: вівторки 15.00-16.30 і п’ятниці 10.00-11.30 – початок 22 березня 2022 року (кількість місць: 20). https://forms.gle/2aS9rzjnrXuRiBTq6
 2. Онлайн для дорослих: понеділки 16.00-17.30 і середи 19.15-20.45 – початок 21 березня 2022 року (кількість місць: 20). https://forms.gle/DFhXr9boNVk2bDaSA
 3. Онлайн для дорослих: суботи 10.00-11.30 і неділі 10.00-11.30 – початок 26 березня 2022 року (кількість місць: 20). https://forms.gle/xWcDHYoCVWfDuMy76

2) Обираю стаціонарний курс в будинку Філологічного факультету (вул. Поморська 171/173 - ul. Pomorska 171/173- дістатись можна на трамваях №9, 12В, 15, 17, 18)

 1. Стаціонарний курс для дорослих: субота 10.00-11.30 – початок 26 березня 2022 року (кількість місць: 20). https://forms.gle/WJoidqaKUECYxzyp6
 2. Стаціонарний курс для молоді віком від 11 до 16 років: субота 10.00-11.30 – початок 26 березня 2022 року (кількість місць: 20). https://forms.gle/qbrJzxXKyeuijXxJ9

 

 

 

 

 

Fundacja KAMENA Łódź, Biblioteka TATARAK
organizuje BEZPŁATNE 12-godzinne kursy
wstępnej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy
pod adresem: ul. Turoszowska 9A
Zajęcia odbędą się w środy 4 kolejne środy:
- 13, 20, 27 kwietnia, 4 mаja, od 10.00 до 12.15.
-20.27, kwietnia, 4, 11 maja, od 16.30 до 18.45
Aby zapisać się na kursy i informacje, zadzwoń do biblioteki:
+48 571 553 020,
e-mail:
filia_7@biblioteka.lodz.pl; filia_20@biblioteka.lodz.pl
Prezes Fundacji Stanisław Średziński.

Fundacja KAMENA Łódź, Biblioteka TATARAK
organizuje BEZPŁATNE 12-godzinne kursy
wstępnej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy
pod adresem: ul. Turoszowska 9A
Zajęcia odbędą się w środy 4 kolejne środy:
- 13, 20, 27 kwietnia, 4 mаja, od 10.00 dо 12.15.
-20.27, kwietnia, 4, 11 maja, od 16.30 dо 18.45
Aby zapisać się na kursy i informacje, zadzwoń do biblioteki:
+48 571 553 020,
e-mail:
filia_7@biblioteka.lodz.pl; filia_20@biblioteka.lodz.pl
Prezes Fundacji Stanisław Średziński.


WTOREK I CZWARTEK ZE SPORTEM

Chcąc zapewnić naszym małym sąsiadom trochę rozrywki i zabawy w tym trudnym dla nich czasie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi oferuje dedykowane dla nich zajęcia sportowo-rekreacyjne „Wtorek i czwartek ze sportem” na hali sportowej przy ul. Małachowskiego.

Instruktorzy MOSiR prowadzić będą trzy bloki gier i zabaw:

 • 09:30-11:00
 • 11:30-13:00
 • 13:30-15:00

Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć, prosimy o telefoniczne zgłaszanie grup powyżej 10 osób.

KONTAKT: 536 777 610

Вівторок і четвер зі спортом

Ми хочемо забезпечити для наших маленьких сусідів трохи розваг та забави у цей важкий час, Міський спортивно-оздоровчий центр у Лодзі пропонує присвячені їм спортивно-оздоровчі заходи «Вівторок і четвер зі спортом» у спортивній залі на вул. Малаховський.

Інструктори MOSiR ведуть три блоки ігор та заходів

 • 09:30-11:00
 • 11:30-13:00
 • 13:30-15:00

Зважаючи на комфорт та безпеку учасників, просимо телефонувати групами більше 10 осіб.

КОНТАКТ: 536 777 610


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dla obywateli Ukrainy:

 • pomoc socjalna, 
 • poradnictwo (w tym m.in. prawne), 
 • wsparcie i informacja w zakresie formalności urzędowych, 
 • wsparcie psychologiczne.

Wsparcie jest udzielane w szesnastu Punktach Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS na terenie całego miasta. Obywatel Ukrainy powinien zgłosić się do Punktu znajdującego się jak najbliżej jego obecnego miejsca pobytu.

W celu ustalenia właściwego dla danej osoby adresu Punktu Pracy Socjalnej prośba o kontakt:
tel. (42) 685 43 50
e-mail: ukraina@mops.lodz.pl.

Dodatkowy kontakt:

 • dla Bałut oraz części Polesia: tel. 601 215 767 oraz tel. 661 432 802.
 • dla Śródmieścia oraz Widzewa: tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 (wew. 20 oraz 27)
 • dla Górnej oraz części Polesia: tel. 607 034 865 oraz tel. 605 898 475. 

Wszystkie telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Міський центр соціальної допомоги

Міський центр соціальної допомоги (MOPS) у Лодзі для громадян України:

 • соціальна допомога
 • консультування (включаючи юридичні консультації)
 • підтримка та інформація у сфері офіційних формальностей
 • психологічна підтримка

Підтримка надається у шістнадцяти пунктах соціальної роботи (Punktu Pracy Socjalnej), які діють в рамках MOPS (Mіський Центр Соціального 3абезпечення) по всьому місту. Громадянин України повинен з’явитися в пункт, який знаходиться якомога ближче до місця його поточного перебування.

Для визначення відповідної для даної особи адреси Центру соціальної роботи (Punkt Pracy Socjalnej) звертайтеся:
тел.(42) 685 43 50

Додатковий контакт:

 • для Bałut (Балут) та частини Polesia (Полісся): тел.601 215 767 та тел.661 432 802
 • для Śródmieście (Центру міста) та Widzew (Відзеву): тел. (42) 677 15 50 або (42) 677 15 52 (вибрати номер 20 та 27)
 • для Górna (Гурна) та частини Polesia (Полісся): тел.: 607 034 865 та тел.: 605 898 475

Усі телефони доступні в понеділок, середу, четвер та п’ятницю з 8:00 - 16:00 та у вівторок з 9 - 17.


Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Jesteśmy dla Was! Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy prawnej, psychologicznej, czy jakiejkolwiek innej związanej z pobytem w Polsce mogą kontaktować się z nami przez e-mail: cw@cw.lodz.pl

Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Лодзинський Багатокультурний Центр

Ми є для Вас! Нагадуємо, що особи, які потребують юридичної, психологічної або будь-якої іншої допомоги, пов'язаної з перебуванням у Польщі, можуть cконтактуватися з нами через e-mail: cw@cw.lodz.pl

Лодзинський Багатокультурний Центр

Kontakt