ŻYCIE W ŁODZI / ЖИТТЯ В ЛОДЗІ

Umowa najmu lokalu || ДОГОВОР ОРЕНДИ

W związku z kończącym się terminem 120 dni, za który to czas wypłacane było świadczenie dla osób utrzymujących w swoich mieszkaniach obywateli Ukrainy, zamieszczamy wzór umowy najmu, która może być pomocna przy kontynuowaniu pobytu obywateli Ukrainy w mieszkaniach łodzian. 


Umowa Użyczenia lokalu || ДОГОВІР AРЕНДИ ЖИТЛА || ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

Wzory umów dla osób, którzy chcą udostępnić zakwaterowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy po 23 lutego 2022 r. Przygotowane przez Urząd Miasta Łodzi.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dla obywateli Ukrainy:

 • pomoc socjalna, 
 • poradnictwo (w tym m.in. prawne), 
 • wsparcie i informacja w zakresie formalności urzędowych, 
 • wsparcie psychologiczne.

Wsparcie jest udzielane w szesnastu Punktach Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS na terenie całego miasta. Obywatel Ukrainy powinien zgłosić się do Punktu znajdującego się jak najbliżej jego obecnego miejsca pobytu.

W celu ustalenia właściwego dla danej osoby adresu Punktu Pracy Socjalnej prośba o kontakt:
tel. (42) 685 43 50
e-mail: ukraina@mops.lodz.pl.

Dodatkowy kontakt:

 • dla Bałut oraz części Polesia: tel. 601 215 767 oraz tel. 661 432 802.
 • dla Śródmieścia oraz Widzewa: tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 (wew. 20 oraz 27)
 • dla Górnej oraz części Polesia: tel. 607 034 865 oraz tel. 605 898 475. 

Wszystkie telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Міський центр соціальної допомоги

Міський центр соціальної допомоги (MOPS) у Лодзі для громадян України:

 • соціальна допомога
 • консультування (включаючи юридичні консультації)
 • підтримка та інформація у сфері офіційних формальностей
 • психологічна підтримка

Підтримка надається у шістнадцяти пунктах соціальної роботи (Punktu Pracy Socjalnej), які діють в рамках MOPS (Mіський Центр Соціального 3абезпечення) по всьому місту. Громадянин України повинен з’явитися в пункт, який знаходиться якомога ближче до місця його поточного перебування.

Для визначення відповідної для даної особи адреси Центру соціальної роботи (Punkt Pracy Socjalnej) звертайтеся:
тел.(42) 685 43 50

Додатковий контакт:

 • для Bałut (Балут) та частини Polesia (Полісся): тел.601 215 767 та тел.661 432 802
 • для Śródmieście (Центру міста) та Widzew (Відзеву): тел. (42) 677 15 50 або (42) 677 15 52 (вибрати номер 20 та 27)
 • для Górna (Гурна) та частини Polesia (Полісся): тел.: 607 034 865 та тел.: 605 898 475

Усі телефони доступні в понеділок, середу, четвер та п’ятницю з 8:00 - 16:00 та у вівторок з 9 - 17.


Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Jesteśmy dla Was! Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy prawnej, psychologicznej, czy jakiejkolwiek innej związanej z pobytem w Polsce mogą kontaktować się z nami przez e-mail: info@koperpomaga.org

Łódzkie Centrum Wielokulturowe

Лодзинський Багатокультурний Центр

Ми є для Вас! Нагадуємо, що особи, які потребують юридичної, психологічної або будь-якої іншої допомоги, пов'язаної з перебуванням у Польщі, можуть cконтактуватися з нами через e-mail: info@koperpomaga.org

Лодзинський Багатокультурний Центр

Kontakt