Aktualności

Kampania społeczna „Seniorze, nie daj się oszukać!"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesem Kasy... więcej

Styczeń w Centrum Kultury Młodych

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13 zaprasza seniorów na spotkania kulturalne i wydarzenia więcej

Nowa winda dla osób z niepełnosprawnościami -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Nowa winda dla osób z niepełnosprawnościami

Konrad Ciężki / BRPiNM

W Urzędzie Miasta Łodzi zamontowano specjalną windę do transportu osób z niepełnosprawnościami. więcej

Kalendarium wydarzeń dla seniora

Kontakt