Aktualności

Spotkanie na Sofie z laureatką VII edycji konkursu „Literacki Debiut Roku” 2018

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza w dniu 26.03 o godz. 14:00 na spotkanie z laureatką VII edycji konkursu „Literacki Debiut Roku” 2018 Panią Izabelą Bucką. więcej

Zielona Łódź zaprasza

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zielona Łódź zaprasza do udziału w spotkaniach odbywających się w łódzkich parkach w dniach 20, 22, 29 i 30 marca. więcej

Wycieczka po Botaniku

Anna Byczkowska / Ogród Botaniczny

24 marca zapraszamy na wycieczkę po Botaniku z przewodnikiem. więcej

Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Specjalnie przygotowane oferty turystyczne w obniżonych o 50% cenach – brzmi jak marzenie? Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej dwa razy do roku staje się ono... więcej

Wykład - "Nowe technologie w służbie seniorom"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Najbliższe spotkanie w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6, które odbędzie się w dn. 15 marca o godz. 13:00 w ciekawy i przystępny sposób przedstawi Państwu rozmaite przykłady... więcej

Przylaszczka pospolita - Anna Rogalska

Marcowe weekendy w Botaniku

Anna Byczkowska / Ogród Botaniczny

W trzy ostatnie weekendy marca Ogród Botaniczny będzie otwarty dla Zwiedzających. więcej

Dom Literatury w Łodzi zaprasza na spotkanie

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Dom Literatury w Łodzi zapraszają na spotkanie poświęcone Tomaszowi Filipczakowi, działaczowi opozycji PRL, działaczowi kulturalnemu, współzałożycielowi pisma „Puls”,... więcej

Muzyka i słowo - koncert piosenki autorskiej

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Dom Kultury "Widok" zaprasza w dn. 8.03.2019 na spotkanie z piosenką poetycką. Pani Bogumiła Kucharczyk - Włodarek wraz z Cezarym Mogielnickim zaprezentują piosenki własnego autorstwa oraz utwory z... więcej

Cytologia z okazji Dnia Kobiet

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W najbliższy piątek w Dniu Kobiet, 8 marca 2019 r. ŁOW NFZ organizuje dzień z cytologią. Jest to kampania skierowana do kobiet, które kwalifikują się do programu profilaktyki raka szyjki macicy, tj.... więcej

Spotkanie z Martą Madejską, autorką książki Aleja Włókniarek

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy na spotkanie z Martą Madejską, autorką książki Aleja Włókniarek, które odbędzie się 14 marca w Bibliotece Otwartej przy Narutowicza 8/10 o godzinie 17:30. więcej

"Tajemniczy świat storczyków" w Ogrodzie Botanicznym

Anna Byczkowska / Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny w Łodzi serdecznie zaprasza na wystawę „TAJEMNICZY ŚWIAT STORCZYKÓW”, która odbędzie się w dniach 8 – 10 marca 2019 roku (w godzinach od 9.00 do 17.00), w sali wystawowej Ogrodu... więcej

Drukowanie

Warsztaty "Senior w Sieci" - planowanie podróży

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Oddział ds. Polityki Senioralnej zaprasza na kolejne warsztaty z cyklu "Senior w Sieci", które odbędą się w dniu 8.03.2019 r. o godz. 14:00. Podczas zajęć zaproszeni goście przedstawiają... więcej

Półmaraton nordic walking dla seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Miejskie Centrum Medyczne Bałuty zaprasza 2.03.2019 r. wszystkich chętnych na piąty spacer z cyklu Półmaratonu NORDIC WALKING na raty. Do pokonania mamy odcinek liczący około 6 - 7 km. Tym razem... więcej

Nowe Wydanie Łódzkiej Tytki Seniora

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Najnowszą Łódzką Tytkę Seniora mogą odbierać Państwo w punktach informacji UMŁ i Dzielnicowych Aktywnego Seniora. Do Miejskich Centrów Medycznych zostanie dostarczona do końca tygodnia ( 1.03.2019).... więcej

Fundacja Amazonki Łódź-Centrum zaprasza na Pink Party

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Projekt Pink Party realizowany przez Fundację Amazonki Łódź-Centrum we współpracy z Widzewskimi Domami Kultury, Domem Kultury Ariadna, ul. Niciarniana 1/3. Impreza zaplanowana na 16 marca (sobota) w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.