Aktualności

Kamienica przy ul. Sienkiewicz 79 / wizualizacja

Pracownie artystyczne, klub seniora i mieszkania. Kamienica przy ul. Sienkiewicza 79 wypięknieje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Rozpoczął się remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 79, wchodzącej w skład obszaru objętego rewitalizacją. Całkowicie zmieni się funkcjonalność budynku. Poza istniejącymi dotychczas mieszkaniami i... więcej

Spektakl "Królowa Swing"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Łódzki Teatr Piosenki zaprasza do Jagiellońskiego Ośrodka Kultury, Łódź ul. Wspólna 6 w dniu 11 lutego 2019 r. o g. 18.00 na spektakl "Królowa Swing", będący muzyczną opowieścią o Marii Koterbskiej -... więcej

Dzień otwarty w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00 zapraszamy na dzień otwarty do siedziby ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi. więcej

Warsztaty szkoleniowe dla pacjentów cierpiących na choroby zapalne stawów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej zaprasza na kolejną edycję trzygodzinnych warsztatów prowadzonych przez prof. Joannę Makowską oraz dr. Annę Lewandowską-Polak, w czasie których... więcej

Kampania "Badam jelito"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Kampania profilaktyczna „Badam jelito” skierowana jest do osób w wieku 50+ i ma na celu podniesienie świadomości na temat raka jelita grubego. W ramach kampanii przewidziana jest akcja dystrybuowania... więcej

Museum Selfie Week w Muzeum Miasta Łodzi

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Od soboty 12.01 do piątku 18.01 w Muzeum Miasta Łodzi trwa Museum Selfie Week. Na gości czekają specjalnie wyznaczone punkty rozmieszczone w różnych miejscach ekspozycji, w których można wykonać... więcej

Akademia Zintegrowanych Terapii Naturalnych

Wykład w Centrum Zdrowego i Aktywnego

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy na spotkanie z Arkadiuszem Michalskim - bioenergoterapeutą z Akademii Zintegrowanych Terapii Naturalnych, który poprowadzi dla Państwa wykład pt. "Stres, medytacja, relaksacja". więcej

Wydarzenia dla seniorów w CKM

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Centrum Kultury Młodych zaprasza seniorów do udziału w międzypokoleniowych imprezach artystycznych, koncercie, Akademii Interpretacji Sztuki i audycji na żywo. więcej

Zajęcia taneczne dla seniorów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Wraz z nowym rokiem z przytupem (dosłownie) wracamy do „Fajfów”. Serdecznie zapraszamy na kontynuację naszego cyklu tańca dla seniorów. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe i energiczne... więcej

Drukowanie

Warsztaty "Senior w Sieci"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy na warsztaty komputerowe z cyklu "Senior w Sieci", podczas których zaproszeni goście przedstawiają funkcjonalności wybranych stron, serwisów i portali oraz uczą Seniorów jak bezpiecznie i... więcej

Nowe uprawnienia dla osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W dniu 30 października br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach... więcej

Konferencja "Cukrzyca Oswojona"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Fundacja Dbam o Zdrowie zaprasza na konferencję pt. "Cukrzyca Oswojona", która odbędzie się 15 stycznia 2019 r. na Akademii Humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi przy ul.Pomorskiej 51, w Sali H 120. więcej

Dom Kultury Widok zaprasza seniorów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Dom Kultury Widok zaprasza seniorów na karnawałową potańcówkę oraz wspólne kolędowanie w dniach 10 i 11 stycznia 2019. więcej

W Łodzi powstał pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

W Łodzi powstał pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy powstał w Łodzi przy ul. Wólczańskiej. Na lokatorów czekają już nowe mieszkania. więcej

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora zaprasza na spotkanie

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Spotkanie 11 stycznia przy ul. Szpitalnej 6 pozwoli Państwu zapoznać się z koncepcją bezpiecznej i przyjaznej seniorom przestrzeni, obejrzeć fotografie Wzorcowego Mieszkania Seniora i wziąć udział w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.