Aktualności

Spotkanie na Sofie z laureatką VII edycji konkursu „Literacki Debiut Roku” 2018

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza w dniu 26.03 o godz. 14:00 na spotkanie z laureatką VII edycji konkursu „Literacki Debiut Roku” 2018 Panią Izabelą Bucką. więcej

Wystąp na scenie podczas inauguracji VI Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Trwa nabór dla grup seniorskich i międzypokoleniowych, które chciałyby zaprezentować swoje umiejętności ( taneczne, wokalne, kabaretowe, aktorskie itp.) na scenie podczas Inauguracji w dniu 12 maja... więcej

Zielona Łódź zaprasza

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zielona Łódź zaprasza do udziału w spotkaniach odbywających się w łódzkich parkach w dniach 20, 22, 29 i 30 marca. więcej

Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Specjalnie przygotowane oferty turystyczne w obniżonych o 50% cenach – brzmi jak marzenie? Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej dwa razy do roku staje się ono... więcej

Wykład - "Nowe technologie w służbie seniorom"

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Najbliższe spotkanie w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6, które odbędzie się w dn. 15 marca o godz. 13:00 w ciekawy i przystępny sposób przedstawi Państwu rozmaite przykłady... więcej

Seniorzy w akcji - rekrutacja do XII edycji konkursu

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Do 18 marca trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Konkurs Seniorzy w akcji kierowany jest do... więcej

Kwiecień w Centrum Kultury Młodych

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Centrum Kultury Młodych zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, które odbywać się będą w siedzibie Centrum przy ul. Lokatorskiej 13 więcej

Odliczamy do VI Łódzkich Senioraliów - fot. z arch. UMŁ

Odliczamy do VI Łódzkich Senioraliów

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

100 tysięcy uczestników na Łódzkich Senioraliach! Zapraszamy na kolejną edycję święta seniorów. więcej

Dom Literatury w Łodzi zaprasza na spotkanie

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Dom Literatury w Łodzi zapraszają na spotkanie poświęcone Tomaszowi Filipczakowi, działaczowi opozycji PRL, działaczowi kulturalnemu, współzałożycielowi pisma „Puls”,... więcej

 - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Nowoczesne pokoje i łazienki przystosowane dla seniorów z niepełnosprawnościami

Jolanta Baranowska / BRP

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 przeprowadził remont łazienek i dostosował je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odnowił też korytarz na jednym z pięter. Teraz przygotowuje się do prac w... więcej

Muzyka i słowo - koncert piosenki autorskiej

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Dom Kultury "Widok" zaprasza w dn. 8.03.2019 na spotkanie z piosenką poetycką. Pani Bogumiła Kucharczyk - Włodarek wraz z Cezarym Mogielnickim zaprezentują piosenki własnego autorstwa oraz utwory z... więcej

Cytologia z okazji Dnia Kobiet

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

W najbliższy piątek w Dniu Kobiet, 8 marca 2019 r. ŁOW NFZ organizuje dzień z cytologią. Jest to kampania skierowana do kobiet, które kwalifikują się do programu profilaktyki raka szyjki macicy, tj.... więcej

Spotkanie z Martą Madejską, autorką książki Aleja Włókniarek

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Zapraszamy na spotkanie z Martą Madejską, autorką książki Aleja Włókniarek, które odbędzie się 14 marca w Bibliotece Otwartej przy Narutowicza 8/10 o godzinie 17:30. więcej

VI Łódzkie Senioralia - nabór partnerów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Przed nami szósta edycja „Łódzkich Senioraliów” - cyklu wydarzeń związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą, aktywnością fizyczną oraz szeroko pojętym rozwojem osób starszych. Celem Łódzkich Senioraliów... więcej

Dom Literatury w Łodzi zaprasza

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Dom Literatury w Łodzi przy ul. Roosevelta 17 zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych , które odbędą się w dniach 7 - 15 marca 2019 r. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.