Biblioteki

Biblioteki

MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Dyrekcja i Administracja
adres: Łódź 91-134, ul. Rojna 39
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 652 03 69
e-mail: dyrektor@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Dział Udostepniania
adres: Łódź 91-134, ul. Rojna 39
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 652 03 60
e-mail: informacjambp@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 1
adres: Łódź 91-312, ul. Urzędnicza 8
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 654 33 24
e-mail: balutyf1@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - wysoki parter - wejście z klatki schodowej
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 2
adres: Łódź 91-471, ul. Łagiewnicka 118 c
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 255 27 57
e-mail: balutyf2@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - 1 pietro
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 3
adres: Łódź 91-052, ul. Osiedlowa 6
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 654 23 85
e-mail: balutyf3@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: dzieci i młodzież
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 4
adres: Łódź 91-837, ul. Franciszkańska 71 a
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 656 90 39
e-mail: balutyf4@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 5
adres: Łódź 91-433, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 616 07 67
e-mail: balutyf5@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 6
adres: Łódź 91-803, ul. Marynarska 9
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 616 03 27
e-mail: balutyf6@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 7
adres: Łódź 91-120, ul. Aleksandrowska 12
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 652 21 78
e-mail: balutyf7@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - wysoki parter - wejście z klatki schodowej
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 8
adres: Łódź 91-848, ul. Radlińskiej 2
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 612 12 42
e-mail: balutyf8@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 9
adres: Łódź 91-718, ul. Chryzantem 2
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 656 25 53
e-mail: balutyf9@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 10
adres: Łódź 91-372, ul. 11 Listopada 79
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 659 10 81
e-mail: balutyf10@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 11
adres: Łódź 91-140, ul. Radka 8
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 652 19 66
e-mail: balutyf11@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - wysoki parter - wejście z klatki schodowej
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 12
adres: Łódź 91-058, ul. Zachodnia 12
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 654 06 84
e-mail: balutyf12@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: dorośli
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 14
adres: Łódź 91-040, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 651 23 08
e-mail: balutyf14@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 17
adres: Łódź 91-349, ul. Mackiewicza 35
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 651 18 99
e-mail: balutyf17@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - wysoki parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 18
adres: Łódź 91-498, ul. Wodnika 7
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 659 48 63
e-mail: balutyf18@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt dostosowany - parter
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 21
adres: Łódź 91-022, ul. Żubardzka 3
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 651 23 56
e-mail: balutyf21@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - 1 piętro
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 22
adres: Łódź 91-340, ul. Limanowskiego 194
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 651 10 49
e-mail: balutyf22@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - 1 pietro
MBP Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika
filia: Filia Nr 25
adres: Łódź 91-747, ul. Boya-Żeleńskiego 15
dzielnica: Bałuty
telefon: +48 (42) 656 13 00
e-mail: balutyf25@mbpb.lodz.pl
witryna: mbpb.lodz.pl/
specjalizacja: ogólna
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Obiekt niedostosowany - parter
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.