60+Wolontariat

Projekt „60+ WOLONTARIAT”

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie seniorów na dostęp do informacji o możliwości rozwoju, aktywizacji oraz wydarzeniach odbywających się na terenie naszego Miasta. Głównym celem projektu, jest docieranie do seniorów nie posiadających Internetu
z informacjami o działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz strefę pozarządową, a także promowanie aktywnego stylu życia wśród osób 60+. Funkcjonowanie projektu oparliśmy na sprawdzającej się (szczególnie w środowiskach seniorskich) „poczcie pantoflowej”, zakładając, że rówieśnik będzie wiarygodnym i przekonującym źródłem informacji i inspiracji dla osób mniej aktywnych.

 

Ideą projektu jest tworzenie grupy Seniorów - Liderów, którzy wiedzą nabywaną w trakcie comiesięcznych spotkań, dzielą się z rówieśnikami i bliskimi.

Więcej informacji o projekcie:

 

ROZWÓJ PROJEKTU

Od momentu powstania projektu w 2014 roku  obserwujemy stale rosnącą liczbę liderów oraz osób, które dzięki ich działaniom zyskują wiedzę i motywację do podejmowania aktywności oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów natury osobistej ( dzięki wiedzy zdobywanej podczas wykładów). W związku z powyższym postanowiliśmy poszerzyć projekt o nowe działania, które pozwolą na zwiększenie liczby odbiorców informacji oraz dalszy rozwój liderów.

 

W 2017 roku w ramach projektu „60+WOLONTARIAT” zrealizowany został cykl szkoleń edukacyjnych, które miały na celu przygotowanie seniorów do pełnienia ról liderów-animatorów lokalnej społeczności, wolontariuszy, inicjatorów i realizatorów projektów , a także konsultantów projektów realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi na rzecz seniorów.

 

Do udziału w poszerzonych szkoleniach zapraszane były osoby, które są zainteresowane:

- angażowaniem się w działania wolontarystyczne,

- podejmowaniem działań, jako liderzy lokalnej społeczności,

- prowadzeniem zajęć/ warsztatów, dzieleniem się wiedzą lub pasjami,

- zdobywaniem wiedzy na temat tworzenia i realizowania projektów.

 

Uczestnicy szkoleń „Liderzy 60+” zostali zaproszeni do współpracy z Oddziałem ds. Polityki Senioralnej. Obecnie zajmują się konsultowaniem działań realizowanych przez UMŁ na rzecz osób starszych. Docelowo będą zapraszani do opracowywania koncepcji oraz organizacji wspólnych inicjatyw i projektów, otrzymają również wsparcie w przypadku realizacji indywidualnych działań i pomysłów na aktywizację rówieśników. 

W projekcie przez ostatnie trzy lata wzięło udział łącznie ok. 3000 seniorów.

 NASZE SPOTKANIA

17 lutego odwiedziliśmy z seniorami teatr Szwalnia. Podczas spotkania zaprezentowana została dotychczasowa działalność artystyczna i edukacyjna Teatru oraz Poleskiego Ośrodka Sztuki FILIA Karolew, a Nieformalna Grupa Teatralna opowiedziała o swojej pracy nad spektaklem "Jest tylko życie" w reż. Katarzyny Kuropatwy. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja prac pani Anny Hertmanowskiej.

 

GALERIA

Podczas ostatniego w tym roku spotkania w ramach projektu "60+WOLONTARIAT" poruszona została tematyka manipulacji stosowanych przez sprzedawców - szczególnie istotna w okresie przedświątecznego "szału zakupowego". 
Wykład pn. "Techniki manipulacyjne: jak uniknąć niechcianych zakupów" poprowadziła Pani Jagoda Kropidłowska. 

 

GALERIA

Podczas listopadowego spotkania "60+WOLONTARIAT" "odbyła się prelekcja pt.„Choroby cywilizacyjne i otyłość” prowadzona przez Trenera Odżywiania z Klubu Zdrowia i Urody w Łodzi - partnera Miejskiej Karty Seniora. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość skorzystania z Bezpłatnego Pomiaru Tkanki Tłuszczowej.

GALERIA

Podczas październikowego spotkania projektu "60+WOLONTARIAT"gościliśmy przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, którzy poprowadzili prelekcje w ramach Akademii Dostępne Finanse.
W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu dot. cyberprzestępczości oraz wyłudzeń, odbyli również praktyczny kurs rozpoznawania autentyczności krajowych znaków pieniężnych. Ponadto Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zapoznali seniorów z rodzajami narkotyków i dopalaczy występujących w Polsce oraz opisywali zachowania sugerujące zażywanie powyższych używek. 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ, który wręczaliśmy uczestnikom na zakończenie spotkania dostępny w wersji do ściągnięcia pod adresem: http://seniorzy.uml.lodz.pl/w-2475.html ( na dole strony) 

 

GALERIA

W dniu 06.09.2016 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach projektu "60+WOLONTARIAT”, które otworzyły przedstawicielki międzypokoleniowego zespołu Telefonu Życzliwości oraz Centrum Służby Rodzinie, zapraszając seniorów do udziału w swoich projektach oraz bezpłatnych warsztatach. Następnie odbyło się bezpłatne spotkanie z prawnikiem zorganizowane przez Fundację Polski Instytut Filantropii - Managera kampanii "Dobry Testament", w trakcie którego uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto sporządzić testament i jak go napisać, aby zawrzeć w nim wszystkie istotne dla nas postanowienia. W spotkaniu wzięły również udział przedstawicielki Instytutu Spraw Obywatelskich ( INSPRO) oraz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

 

GALERIA

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego. Wykłady:  
"Obrót bezgotówkowy – korzyści i stereotypy – Pan Sławomir Kabza Gł. Specjalista NBP OO. w Łodzi
Kampania: Sprawdź zanim podpiszesz – Pani Iwona Czarnecka Specjalista  NBP 

 

GALERIA

W styczniu w ramach projektu "60+WOLONTARIAT" zaprosiliśmy Seniorów do teatru Powszechnego na inauguracyjne spotkanie Akademii Kultury Seniora - nowego projektu Zespołu ds. Seniorów realizowanego we współpracy z Wydziałem Kultury. Seniorzy podczas zajęc prowadzonych przez Andrzeja Jakubasa (aktora Teatru Powszechnego w Łodzi) mieli okazję zapoznać się z tajnikami sceny, sami stanąć na scenicznych deskach i obejrzeć teatr od kulis. Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu nt. malowanej kurtyny "Zdumiewająco nieprzemysłowy duch " uzupełnianego ciekawymi i dowcipnymi anegdotami z życia teatru i aktorów. 

 

GALERIA

Spotkanie w Teatrze Arlekin , w ramach którego seniorzy mieli okazję spotkać się z autorką secesyjnego malarstwa na szklanej klatce schodowej oraz barwnych postaci arlekinów i klaunów na ścianie górnego foyer Tetaru oraz  zwiedzić instytucję wraz z kustoszem Galerii A. 

 

GALERIA

Wykład dr. P. Wierzbińskiego (psychiatry) o depresji w podeszłym wieku;
prelekcja Pani A. Leder ( rzecznika ŁOW NFZ) pt. „Jak wyjechać do sanatorium z NFZ”

 

GALERIA

Uroczyste otwarcie kolejnego sezonu projektu "60+WOLONTARIAT", podczas którego gościliśmy przedstawicieli: Teatru Muzycznego w Łodzi ( prezentacja oferty dedykowanej osobom 60+), Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( propozycje dla seniorów związana z projektem NFZ bliżej pacjenta), Fundacji Subvenio wraz z   Seniorami- wolontariuszami Telefonu Życzliwości, Fundacji Activus (Edukacja seniorów. Nowy UTW w Łodzi: Akademia Seniora Activus)

 

GALERIA

Spotkanie z Rzecznikiem Prasowym ŁOW NFZ - Panią Anną Leder, która zapoznała uczestników ze zmianami w opiece medycznej, które weszły w życie z dniem 2 stycznia 2015 (m.in. skierowania do okulisty/ dermatologa, SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA), przekazała przydatne informacje dot. świadczeń przysługujących pacjentom, kolejek do sanatoriów oraz odpowiadała na pytania i nurtujące kwestie. Podczas spotkania Zespół ds. Seniorów wręczył uczestnikom Pudełka Życia.

 

GALERIA

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Prowadzący zajęcia - Pan Tadeusz Zagajewski - Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

GALERIA

Wykład nt. pielęgnacji, profilaktyki i leczenia dysfunkcji stóp oraz zasad refundacji środków ortopedycznych i pomocniczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprowadzony przez pracowników Sklepu Medycznego Brand Vital - Partnera Miejskiej Karty Seniora . Po wykładzie Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnego badania stóp skanerem.

 

GALERIA

Warsztaty myślenia lateralnego z elementami warsztatów szczęścia poprowadzone przez Panią Aleksandrę Piotrowską.

 

GALERIA

Wraz z uczestnikami projektu "60+WOLONTARIAT"odwiedziliśmy Pracownię Aktywizacji Osób 45+ działającą przy Powiatowym Urzędzie Pracy nr 2. Seniorzy zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania Pracowni, działaniami podejmowanymi przez jej podopiecznych oraz warsztatami, w których biorą udział.

 

GALERIA

Wystąpienie przedstawicieli Miejskiej Komendy Policji w Łodzi, którzy poruszyli ważny temat- oszustw i przestępstw, na które osoby 60+ są szczególnie narażone. Podczas spotkania uczestnicy projektu "60+WOLONTARIAT" otrzymali Miejskie Karty Seniora, jako pierwsze osoby w naszym mieście.

 

GALERIA

Wykład Pana Zbigniewa Kwaśniewskiego - Miejskiego Rzecznika Konsumentów, dot. m.in. zagrożeń/ kruczków prawnych związanych z zawieraniem umów przez telefon, czy np. podczas prezentacji towarów. Na przykładach zostały omówione również kwestie spadkowe. 

 


GALERIA

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy połączone z warsztatami i konkursem porowadzone przez Panią Agatę Deszyńską z Biura Wolontariatu Caritasu

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.