Miejska Karta Seniora

Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi.

Od dnia 22 sierpnia 2016 r.  Miejską Kartę Seniora mogą wyrabiać również osoby posiadające na terenie Miasta Łodzi ośrodek interesów życiowych, tj. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ścisłe powiązania osobiste lub ekonomiczne)

Posiadacze Miejskiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy. poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu. Wśród już zgłoszonych partnerów znajdują się przychodnie rehabilitacyjne, restauracje, ośrodki sportowo – rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe i wiele innych.

 

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w następujących lokalizacjach (punktach informacji UMŁ):

al. Politechniki 32

• ul. Krzemieniecka 2 b

• ul. Piotrkowska 153

• al. Piłsudskiego 100

• ŁCKzM ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera)

• ul. Zachodnia 47

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE MIEJSKIEJ KARTY SENIORA W CZASIE PANDEMII


Informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przyjmowanie wniosków o wydanie Miejskiej Karty Seniora oraz jej odbiór odbywa się w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera) oraz w czterech punktach informacyjnych (Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2b, Piłsudskiego 100), WYŁĄCZNIE po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu: 272 63 41 lub adresem mailowym zkm@uml.lodz.pl.

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Miejskiej Karty Seniora składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Miejskiej Karty Seniora.

 

Kontakt