Ubezpieczenia

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW"
Adres: Łódź ul. Swojska 4
Telefon: tel. 42 640 68 53
Strona www: www.tuw.pl
Zniżka:
Oferta w ramach Miejskiej Karty Seniora -30% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych : Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ​-30% zniżki przy zawarciu umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ​-15% zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych : OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco
Logotyp:
Kontakt