Niezbędnik emeryta

Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi realizuje projekt pn. „Niezbędnik Emeryta”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób przechodzących na emeryturę. W ramach projektu ww. osoby zapraszane są na cykliczne spotkania dotyczące m.in.

  • uprawnień i projektów z jakich emeryci mogą korzystać w Łodzi;
  • kursów i szkoleń edukacyjnych;
  • zajęć i wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz zdrowotnych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi, organizacje pozarządowe oraz instytucje;
  • placówek/ miejsc, w których osoby 60+ mogą m.in. rozwijać swoje pasje, spotykać się z rówieśnikami lub otrzymywać wsparcie specjalistów różnych dziedzin.

Uczestnicy spotkań otrzymują  również pakiet materiałów informacyjnych pn. „Niezbędnik Emeryta”.

W ramach pakietu znajdziemy:

  • Łódzki Informator dla Seniorów
  • Łódzką Tytkę Seniora
  • Inne materiały informacyjne i promocyjne. 

 

 

Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, jako partnera projektu jest dołączanie zaproszeń do decyzji przyznającej prawo do emerytury.

Spotkania edukacyjne odbywają się raz w miesiącu, mogą w nich uczestniczyć wszyscy "nowi" emeryci oraz seniorzy zainteresowani przedstawianą tematyką.

 

Informacje i zapisy:

Oddział ds. Polityki Senioralnej 

 42 638 47 30 / seniorzy@uml.lodz.pl 

 

 

Kontakt