Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne;  Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX. 2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT
Okres realizacji: 
od 01.07.2021 roku  do 31.08.2023 roku

o projekcie

Projekt Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM zakłada objęcie opieką długoterminową domową mieszkańców terenu ŁOM (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński), którzy ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki.  Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnicy projektu otrzymają:
- wsparcie dla osób niesamodzielnych,
- świadczenie opieki długoterminowej w warunkach domowych.

Zakres wsparcia dla Uczestnika zakłada:

  1. pielęgniarską opiekę długoterminową domową - 4 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 36 godz./m-c);
  2. wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – średnio 3 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 27 h/ m-c);
  3. opiekę i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – średnio 1 wizyta na miesiąc, czas trwania wizyty - około 1 godziny);
  4. zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom  (średnio 4 wizyty/ m-c, czas trwania wizyty - około 1 godziny).

Maksymalna długość wsparcia to 12 miesięcy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

NABÓR UCZESTNIKÓW - 2022 ZAKOŃCZONY

Informujemy, że nabór Uczestników projektu Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM był prowadzony od 25.07.2022 do 12.08.2022 r
Warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym było złożenie ( osobiście bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej) kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poniżej. 

WYNIKI REKRUTACJI 2022


Lider projektu: HRP Care Sp. z o.o. 

Partner: Urząd Miasta Łodzi

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

Kontakt