Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Lider Projektu - firma HRP Care Sp z o.o. zapraszają do udziału w projekcie  dedykowanym osobom, które szukają sposobu na radzenie sobie ze stresem związanym z życiem codziennym, sytuacją rodzinną bądź wypaleniem zawodowym.

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miasta zainteresowanych udziałem w projekcie, rekrutacja do projektu oraz warsztaty ze specjalistami odbywają się  w wersji stacjonarnej oraz online ( do wyboru), więc z oferty można skorzystać bez wychodzenia z domu.

 

Korzyści z udziału w projekcie: 

  • wzrost odporności na stres,
  • zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu. 

 

Oferta dla uczestników:

  • Treningi z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie (zajęcia praktyczne, warsztatowe).

  • Treningi relaksacyjne opracowane przez wykwalifikowanych psychologów. Treningi zmniejszają m.in. napięcie mięśni, zużycie tlenu, liczbę uderzeń serca, usprawniając równocześnie pracę mózgu.

  • Zajęcia sportowe lub rekreacyjne wybierane przez uczestników i realizowane w miejscach przez nich wskazanych.

  • Konsultacje z psychologiem

WAŻNE

Terminy zajęć są dostosowywane do możliwości czasowych uczestników.

Ponadto uczestnicy opiekujący się osobami zależnymi (osobami starszymi, obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi) mogą uzyskać refundację kosztów wynajęcia opiekunów na czas udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie przez cały czas trwania projektu, czyli od 2020 do 2022 roku. 

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miasta zainteresowanych udziałem w projekcie, rekrutacja do projektu oraz warsztaty ze specjalistami odbywają się w dwóch trybach:

- w formie stacjonarnej - Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Biurze ds. Rekrutacji ( Zachodnia 47, pokój 132) oraz w wersji elektronicznej ( do samodzielnego wydruku) na stronie: lodz.pl/przepisnazdrowie . Zajęcia odbywają się w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora w małych grupach, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. 

- w trybie online (rekrutacja oraz korzystanie z oferty za pośrednictwem Internetu) - formularz zgłoszeniowy należy pobrać z poniższej strony, następnie wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl LUB w przypadku, gdy nie ma możliwości wydruku/ zeskanowania formularza, należy wypełnić dokument w wersji elektronicznej (plik word) i przesłać go na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl .

 

                                        

DLA KOGO

 

BIURO DS. REKRUTACJI

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zachodnia 47, pokój 132

Tel.: 42 638 47 30

e-mail: przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie;  Działanie:  X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia ; Poddziałanie:  X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Realizator projektu – HRP Care Sp. z o.o.

Partner Projektu – Miasto Łódź

Kontakt