Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zaprasza do udziału w projekcie  dedykowanym osobom, które szukają sposobu na radzenie sobie ze stresem związanym z życiem codziennym, sytuacją rodzinną bądź wypaleniem zawodowym.

Obecnie rekrutacja do projektu oraz warsztaty ze specjalistami odbywają się w wersji online, więc z oferty można skorzystać bez wychodzenia z domu.

 

Korzyści z udziału w projekcie: 

  • wzrost odporności na stres,
  • zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu. 

 

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW

  • Treningi z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie (zajęcia praktyczne, warsztatowe).

  • Treningi relaksacyjne opracowane przez wykwalifikowanych psychologów. Treningi zmniejszają m.in. napięcie mięśni, zużycie tlenu, liczbę uderzeń serca, usprawniając równocześnie pracę mózgu.

  • Zajęcia sportowe lub rekreacyjne wybierane przez uczestników i realizowane w miejscach przez nich wskazanych.

  • Konsultacje z psychologiem

WAŻNE

Terminy zajęć są dostosowywane do możliwości czasowych uczestników.

Ponadto uczestnicy opiekujący się osobami zależnymi (osobami starszymi, obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi) mogą uzyskać refundację kosztów wynajęcia opiekunów na czas udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

COVID 19 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego warsztaty odbywają się w trybie on-line (za pośrednictwem Internetu) do odwołania. 

REKRUTACJA ON-LINE

W związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemicznego podjęto decyzję o wdrożeniu rekrutacji oraz realizacji projektu w trybie on-line ( za pośrednictwem Internetu). 

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z poniższej strony, następnie: 

- wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl 

LUB 

- w przypadku, gdy nie ma możliwości wydruku/ zeskanowania formularza, należy wypełnić dokument w wersji elektronicznej (plik word) i przesłać go na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl .

DLA KOGO

 

BIURO DS. REKRUTACJI

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zachodnia 47, pokój 132

Tel.: 42 638 47 30

e-mail: przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie;  Działanie:  X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia ; Poddziałanie:  X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Realizator projektu – HRP Care Sp. z o.o.

Partner Projektu – Miasto Łódź

Kontakt