Senior w Sieci

Oddział ds. Polityki Senioralnej organizuje kursy komputerowe oraz warsztaty "Senior w Sieci".

Uczestnicy kursów uczą się obsługi komputera na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Podczas odbywających się raz w miesiącu warsztatów "Senior w Sieci", osoby 60+ poznają funkcjonalność wybranych portali i poszerzają swoją wiedzę z zakresu korzystania z Internetu.

 

 

 

Kontakt